Členství VZP ČR v AIM (Mezinárodní asociaci vzájemných pojišťoven)

Association Internationale de la Mutualité (AIM) je mezinárodní, celosvětová asociace zastřešující zdravotní pojišťovny, které provádějí všeobecné zdravotní pojištění. Členy této asociace jsou rovněž zdravotní pojišťovny typu „mutuals“ - vzájemné společnosti, jejichž základními hodnotami jsou solidarita, sociální soudržnost, sociální zodpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie; mnohé z těchto hodnot sdílí i VZP ČR. Jedná se o instituce, které se obdobně jako VZP ČR zabývají zdravotním pojištěním na principu solidarity a sociálním zabezpečením.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky jako největší česká zdravotní pojišťovna se snaží získávat aktuální informace nejen v České republice, ale také v zahraničí. VZP ČR udržuje od svého založení důležité mezinárodní kontakty, a také díky nim se začlenila mezi významné evropské zdravotní pojišťovny - jedním z nejdůležitějších kroků v této mezinárodní oblasti je členství VZP ČR v Mezinárodní asociaci vzájemných pojišťoven (AIM – Association Internationale de la Mutualité).

AIM byla založena v roce 1950 jako mezinárodní organizace pro systematické sledování dění a spolupráci v oblasti zdravotních a sociálních pojišťoven, pro výměnu základních informací a zkušeností a pro obranu společných zájmů na evropské a mezinárodní úrovni. VZP ČR má takto možnost ovlivňovat i legislativu Evropské unie v příslušných oblastech. Cílem AIM je bránit a prosazovat na mezinárodní úrovni sociální hodnoty a základní principy sdílené jejími členy. V současnosti AIM sdružuje 59 institucí z 30 zemí několika kontinentů (Evropa, Afrika, Jižní Amerika, Asie), které poskytují zdravotní a sociální zabezpečení buď přímo formou povinného zdravotního pojištění, nebo nabídkou doplňkového, alternativního pojištění.

VZP ČR se stala členem AIM v roce 1995 jako člen korespondent, od března 2003 je jejím stálým členem. Své zástupce má VZP ČR v Radě ředitelů AIM a v některých odborných komisích: v European Affairs Committee (Výboru pro evropské záležitosti), ve Pharma Expert Group (Farmaceutické expertní skupině) a Health Reform Expert Group (Expertní skupině pro reformu zdravotnictví). Spolu s VZP ČR je řádným členem AIM také Svaz zdravotních pojišťoven ČR (od října 2002).

V roce 2005 Praha hostila Mezinárodní konferenci AIM pod názvem „Health Insurers: From Payer to Player, které se zúčastnily mezinárodní instituce sdružující zdravotní, sociální a vzájemné pojišťovny z mnoha států celého světa. Spoluorganizátory této konference byla VZP ČR a Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Program se týkal převážně vývoje financování zdravotnictví a udržení dostupnosti zdravotní péče ve vysoké kvalitě ve všech zemích světa na různých úrovních.

Další mezinárodní konference AIM/JCI se konala v Praze ve dnech 12.-13. března 2009 a byla věnována kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče. Garantem byl Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP), zastupující zaměstnanecké a oborové zdravotní pojišťovny, ve spolupráci s AIM a jinými mezinárodními organizacemi.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny se pravidelně účastní zasedání Rady ředitelů AIM a Valných hromad AIM, případně vysílá své zástupce i do jednotlivých komisí a expertních panelů.

Zpravodaj AIM FLASH

Asociace vydává pravidelný zpravodaj AIM FLASH v anglickém jazyce, který si níže můžete stáhnout v PDF: