Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s členstvím v Klubu pevného zdraví

VZP ČR pro své pojištěnce provozuje Klub pevného zdraví (dále jen „Klub“), jehož členové mohou získat bonusy a slevy na služby a produkty u smluvních regionálních či hlavních partnerů. Detailní podmínky a informace o členství naleznete na webu klubpevnehozdravi.cz.

V souvislosti s registrací prostřednictvím formuláře / on-line přihlášky uveřejněné na webových stránkách www.klubpevnehozdravi.cz a s fungováním Klubu dochází ke zpracování osobních údajů (dále jen OÚ“) uchazečů o členství / členů Klubu v nezbytně nutném rozsahu, a to:

  • Příjmení a jméno
  • Číslo pojištěnce
  • Číslo průkazu pojištěnce (EHIC)
  • E-mailová adresa

VZP ČR jako správce v souvislosti s členstvím v Klubu zpracovává OÚ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmen. b) a f) Obecného nařízení pro shora uvedené účely. Poskytnutí OÚ je smluvním požadavkem a pro účel registrace povinné. Neposkytnutí OÚ má za důsledek nemožnost registrace a využívání bonusů Klubu.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

VZP ČR nepředává Vaše OÚ do třetích zemí ani mezinárodních organizací. Pokud by takové předání bylo nezbytné, VZP ČR v konkrétním případě poskytne zvláštní informaci.

Vaše OÚ v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely registrace a využívání nabídek Klubu, budou zpracovávány pouze po dobu Vašeho členství v Klubu, poté budou vymazány.