Doplatky za léky

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Doplatky za léky

4. Základní informace k životní situaci

Léčivé přípravky jsou hrazeny na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“). Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění pověřila Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) regulací cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle ustanovení §§ 39a a násl. zákona o veřejném zdravotním pojištění. V souvislosti s tímto byla Ústavu na základě § 39n zákona o veřejném zdravotním pojištění uložena povinnost zveřejňovat aktualizovaný Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely hrazených ze zdravotního pojištění. Z rozhodnutí Ústavu je každý měsíc k prvnímu dni zveřejňován Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (LP a PLZÚ) hrazených ze zdravotního pojištění. Seznam obsahuje jejich úplný výčet spolu s výší stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny, a s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byla výše a podmínky úhrady stanoveny.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Klient - pojištěnec VZP na základě zjištěných nesrovnalostí, event.při pochybnostech o výši doplatku  na konkrétní léčivý přípravek v lékárně, formou žádosti nebo dotazu na klientské centrum.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V každé z 300 lékových skupin musí být vždy minimálně jeden lék plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Někteří pacienti zřejmě nevědí, že VZP ČR hradí plně řadu léků ve všech rozhodujících skupinách léčiv. Proto u řady léků nemusí podle tohoto zákona pacient doplácet. Tato právní úprava úhrady léčiv z veřejného zdravotního pojištění tak zaručuje pacientům poskytnutí skutečně účinných léčiv bez doplatku. Je však důležité, aby lékař věnoval pozornost předepisování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely tak, aby se jednalo o nejlevnější na trhu dostupné varianty. V případě, kdy lékař zvolí dražší variantu, pacient doplácí vyšší doplatek. Na žádost pacienta sice zařízení lékárenské péče může dražší variantu nahradit levnější, ale pouze v omezeném rozsahu, vázaném na stejnou léčivou látku a stejnou cestu podání.

Informace o výších doplatků i o plně hrazených variantách lze nalézt např. na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Když vám bude lékař předepisovat nezbytné a potřebné léky, nebojte se ho zeptat na výši doplatku.

V době hospitalizace jsou pacientovi poskytována léčiva bezplatně. Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, musíte při propuštění být vybaven léky na tři dny, v odůvodněných případech i na další nezbytnou dobu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Reálný doplatek na určitý lék vám může sdělit pouze lékárník, a to z důvodu, že ceny léků se v lékárnách mohou lišit.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Podrobnější informace o úhradách léčiv vám ochotně sdělí naši pracovníci ve všech klientských pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222 a e-mailuinfo@vzp.cz. Najdete je i na www.vzp.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud není spokojen pojištěnec s výší doplatku na léky nebo s kvalitou péče, svůj požadavek předá na VZP a to tam, kam místně přísluší dle svého bydliště.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

není stanoveno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné správní poplatky pro řešení této situace nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení se odvíjí od náročnosti jednotlivé životní situace a řídí se Občanským zákoníkem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vždy ošetřující a předepisující lékař

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

není stanoveno

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail info@vzp.cz nebo www.vzp.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změnách některých souvisejících zákonů
  • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely hrazených ze zdravotního pojištění
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
  • Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví jako prováděcí právní předpisy uvedených zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Metodiky VZP - na požádání předloží příslušné klientské pracoviště VZP.

Číselníky HVLP jsou v sekci lékaři - číselníky

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud není požadavek vyřešen na příslušném klientském pracovišti, je možno se odvolat na regionální pobočku VZP nebo na Ústředí VZP, a to písemně se všemi souvisejícími doklady.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

  • u léčiv na výši doplatků
  • započitatelnost doplatků do ročního limitu

22. Další informace

Řešení těchto životních situací se odvíjí od základních výše uvedených dokumentů s cílem uspokojivě řešit požadavky našich pojištěnců.

23. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Letáky a brožury – umístěné ve zdravotnických zařízeních a na příslušných územních pracovištích VZP

Webové stránky www.vzp.cz, www.sukl.cz, www.mzcr.cz, www.olecich.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor léčiv a zdravotnických prostředků (OLZP)

26. Kontaktní osoba

ředitel OLZP

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10. 6. 2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10.  2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Řešení těchto životních situací je ve spolupráci s dalšími odbornými útvary VZP, např. s odborem kontroly, odborem revize a kontroly zdravotní péče či s právním úsekem.