Žádost ze dne 14. 11. 2021

VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o pojištěncích, kterým byla/nebyla aplikována vakcína proti onemocnění Covid-19.

VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.