Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem stačí zdravotní pojišťovně jen oznámit

 3. 3. 2021 | Platba pojistného

Osoba samostatně výdělečně činná měla v předchozích letech zákonem stanovenou povinnost doložit finančnímu úřadu plnou moc ke zpracování daňového přiznání daňovým poradcem. V této souvislosti OSVČ dokládala zdravotní pojišťovně vždy do 30. dubna informaci o tom, že její daňové přiznání zpracovává daňový poradce a může tudíž podat Přehled OSVČ na veřejné zdravotní pojištění za předchozí rok v pozdějším termínu.

Od letošního roku, se změnou daňového řádu, byla tato povinnost dokládat plnou moc ke zpracování daňového přiznání poradcem na finanční úřady zrušena.

OSVČ dokládají na VZP ČR např. pouhé oznámení o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem, aby VZP věděla, že má u této OSVČ její Přehled za rok 2020 očekávat později (tj. nejdéle do 2. srpna 2021). Oznámení o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí obsahovat určení plátce pojistného (číslo pojištěnce, jméno, příjmení, příp. adresu) a jeho podpis.

Ještě na závěr připomínáme, že Přehled OSVČ se podává vždy do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo, nebo mělo být podáno daňové přiznání. Standardní nejzazší termín pro podání Přehledu OSVČ bez daňového poradce je 3. května 2021. Pokud bude OSVČ podávat daňové přiznání elektronicky, pak má nově od letošního roku termín prodloužen (do 3. května 2021) a prodlouženo je tak i podání Přehledu OSVČ – nejdéle do 3. června 2021.

Posunutí termínu pro nepenalizaci za pozdější podání daňového přiznání, které schválila vláda dne 8. března 2021 (a to do 3. května 2021 pro klasická papírová podání a do 1. června 2021 pro elektronická podání), nemá na termíny podání Přehledu OSVČ na zdravotní pojištění vliv.