Zmodernizovali jsme úlohu k vyhledání informace o registraci pojištěnce

24. 4. 2019

V zájmu zajištění efektivní zdravotní péče našim pojištěncům byla na VZP Pointu zpřístupněna pro uživatele zastupující poskytovatele zdravotních služeb (PZS) modernizovaná úloha „Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci“, nyní „Vyhledání platnosti registrace pojištěnce ke kapitaci“.

Ilustrační obrázek

Tato úloha umožňuje zobrazit, zda je pojištěnec k požadovanému datu u zastupovaného PZS registrován ke kapitaci. U pojištěnců, kteří nejsou registrováni u zastupovaného PZS, pak zobrazí informaci o pracovišti, kde je daný pojištěnec registrován, což napomůže tak PZS se zajištěním koordinované zdravotní péče.

Oproti původní úloze „Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci“, přístupné do 2. 1. 2019, jsme pro zvýšení přehlednosti do výsledku služby na VZP Pointu doplnili zobrazení informace, zda ověřovaný pojištěnec je či není registrován u některého ze zastupovaných PZS.

Používání úlohy jednotlivými uživateli bude důsledně monitorováno a případná zjištěná podezření na nedůvodné použití úlohy budou řešena v souladu se smluvními ujednáními a obecně závaznými právními předpisy. Je proto nezbytné, aby každé použití této služby bylo prokazatelně důvodné.

Tým elektronické komunikace s klienty a partnery VZP