Změna u ochranného limitu u doplatků na léky

 16. 1. 2023 | Tiskové zprávy

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) upravila pravidla pro vyplacení přeplatku (tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022).

Od 1. 1. 2022 je výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit stanovena na 200 Kč. Zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet přeplatků překročí hranici 200 korun. Do 31. 12. 2021 se vracely částky v minimální výši 50 korun, v posledním čtvrtletí roku pak přeplatky všechny.

Jak jsou vypláceny přeplatky od 1. 1. 2022?

Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale nově i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Musí pojištěnec o zaslání přeplatku žádat?

I nadále platí, že si pojištěnec o vrácení peněz žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje. Částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). VZP klientům doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na bankovní účet.

Které doplatky uhrazené pojištěncem v lékárně jsou započitatelné do limitu?

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se tedy veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky.

Jaká je výše ročního limitu?

U dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1 000 Kč. Pro dospělého člověka je limit nastaven na 5 000 Kč. U pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně, je limit stanoven na 500 Kč.