Změna sazby daně z přidané hodnoty u léčivých přípravků ze stávajících 10 % na 12 %

 1. 11. 2023 | Ostatní, Upozornění

VZP ČR informuje držitele rozhodnutí o registraci, že přijímá žádosti o aktualizaci smluvních ujednání typu Smlouvy o ceně a Smlouvy o dohodnuté konečné ceně.

Pro zohlednění aktualizované ceny k 1. 1. 2024 je potřebné žádost podat nejpozději 1. 12. 2023, a to s ohledem na lhůtu zpracování Dodatku 30 dnů vyplývající ze smluvního ujednání.  Vzhledem k očekávanému množství žádostí, VZP ČR žádá o spolupráci včasného podepsání a doručení Dodatku – nejpozději do 4 kalendářních dnů po zaslání návrhu Dodatku ze strany VZP ČR.