Zdravotní pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a. s., nově na pobočkách České pošty

1. 9. 2011

Česká pošta, s. p., začíná k 1. 9. 2011 ve své síti nabízet produkty zdravotního pojištění pro cizince Pojišťovny VZP, a. s. Tato spolupráce by měla ještě více zpřístupnit produkty prostřednictvím vybraných 154 poboček České pošty.

Pojišťovna VZP, a. s., je dceřinou společností největší veřejné zdravotní pojišťovny – VZP ČR. Zkušenosti se zdravotním pojištěním pro cizince má již od roku 1994, proto může svým klientům nabídnout to nejlepší zdravotní pojištění na trhu. Zároveň spolupracuje s nejširší sítí smluvních zdravotnických zařízení, a to po celé České republice.

Pojišťovna VZP, a. s., nabízí dva druhy zdravotního pojištění pro cizince: Komplexní zdravotní pojištění cizinců a Základní zdravotní pojištění cizinců. Oba druhy odpovídají platné legislativě o pobytu cizinců na území ČR!

Komplexní zdravotní pojištění je unikátním zdravotním pojištěním pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění České republiky s určitými výlukami a limity pojistného plnění. Zahrnuje úhradu preventivní a dispenzární zdravotní péče ve více než 4 000 smluvních zdravotnických zařízeních. Součástí pojištění je i zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem, ženy si navíc mohou sjednat připojištění péče o novorozence. Komplexní zdravotní pojištění cizinců je vhodné pro dlouhodobé pobyty a je nutné jej předložit při žádosti o vízum na více než 90 dní.

Základní zdravotní pojištění cizinců je vhodné pro krátkodobé pobyty a předkládá se při udělení víza do 90 dnů. Toto pojištění opravňuje k nutnému a neodkladnému ošetření a hospitalizaci ve všech zdravotnických zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu.

Další informace najdete na www.pvzp.cz.