VZP zpřesnila predikci: náklady na zdravotní péči o uprchlíky by mohly být plně pokryty z příjmů

 28. 6. 2022 | Ostatní

Všeobecná zdravotní pojišťovna odhaduje letošní náklady na zdravotní péči o občany Ukrajiny, kteří v ČR získali dočasnou ochranu v souvislosti s válkou na Ukrajině, na 3,9 mld. Kč. Výnosy z výběru pojistného a plateb za státní pojištěnce za tyto občany bude dle současných odhadů činit cca 4 miliardy korun. Závěrečné saldo za tuto péči na konci roku by tak mohlo být dokonce v plusu.

Pojišťovna čísla predikuje na základě dosavadního čerpání péče, dle věkové struktury příchozích, nákladovosti péče v jednotlivých skupinách i míry uplatnění na trhu práce.

V prvních dvou mísících konfliktu (březen, duben) vykázali lékaři a poskytovatelé VZP zdravotní péči o ukrajinské občany v hodnotě 215 milionů korun. Dle prvních dat se ukazuje, že výše nákladů na léčbu těchto pacientů v jednotlivých segmentech poměrově kopíruje čerpání zdravotní péče tuzemskými pojištěnci (struktura péče je de facto obdobná).

Většina pojištěnců z Ukrajiny se dosud pouze zaregistrovala do zdravotního systému, léčebná fáze teprve nastane, VZP proto očekává exponenciální nárůst úhrad po 4 až 5 měsících jejich pobytu v ČR. Zároveň je třeba připomenout, že část poskytnuté péče za ukrajinské občany není dosud vykázána, skutečnost na konci roku tedy bude vyšší, než jsou uváděná průběžná data.

Naprostá většina, tj. 81 % ukrajinských občanů, kteří se od února registrovali do českého zdravotního systému, lékařskou péči dosud vůbec nevyhledala. U 17 % pacientů byly náklady na zdravotní péči do 5 000 Kč a pouze u 2 % příchozích více než 5 000 korun. Víc než půl milionu korun stála léčba 10 ukrajinských pacientů, z toho náklady převyšující 1 milion Kč u jednoho z nich.

VZP zaregistrovala k 27. 6. 2022 celkem 340 000 osob, z toho 37 % dětí do 18 let a 46 % žen nad 18 let. V produktivním věku (18–64 let) je registrováno 203 tis osob, z toho 20 % UA občanů je zaměstnáno, tj. zdravotní pojištění za ně platí zaměstnavatel. Statistika zohledňuje pouze ty UA občany, kteří v ČR po 24/2/2022 získali víza za účelem strpění nebo dočasnou ochranu a zaregistrovali se u VZP.