VZP: Za covidu klesly počty lidí léčících se s rakovinou, mohou za to i neodhalené nádory. Na prevenci nepřišlo 227 tisíc lidí

 9. 5. 2022 | Tiskové zprávy

S rakovinou se aktuálně léčí více než 300 tisíc klientů VZP ČR. Pojišťovna na jejich léčbu loni vynaložila rekordní sumu blížící se 17 miliardám korun (16,8 mld. Kč). Mezi nejčastější onkologické diagnózy patří nádory kůže (67 tis.), prsu (55 tis.) a mužských pohlavních orgánů (49 tis.).

Dne 11. května 2022 proběhne Český den proti rakovině, který organizuje Liga proti rakovině. VZP při té příležitosti vydává data o výskytu onkologických onemocnění a zároveň upozorňuje na zanedbávání prevence. Počet screeningových prohlídek, které se pravidelně v celé ČR provádějí u karcinomu prsu, děložního hrdla a konečníku, klesl v průběhu pandemie o 227 tisíc.

Těchto 227 tisíc prohlídek, které se neuskutečnily, může znamenat velmi vážný problém. Včasný záchyt nemoci je pro efekt léčby klíčový. Je tedy otázka, kolik nádorů jsme kvůli takovému výpadku v prevenci neodhalili. Před VZP jsou proto dvě výzvy, dohnat tento dluh a celkově se zaměřit na lepší informovanost obyvatel a posílení prevence. Za druhé, zamyslet se i nad další koncepcí onkologické péče v Česku. Dostupná by měla být na nejvyšší úrovni ve všech krajích,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. Podle jeho slov by pak raritní, resp. vzácné případy onkologických onemocnění měly být centrálně léčeny ve vysoce odborných centrech tak, aby byla zajištěna péče na špičkové úrovni.

Počet léčených onkologických pacientů v průběhu pandemie klesl

Z dat VZP ČR vyplývá, že po oba covidové roky (2020 a 2021) klesal oproti předchozímu trendu počet onkologických pacientů. Pokud srovnáme výskyt nejčastějších onkologických diagnóz, pak oproti roku 2019 bylo v letech 2020 a 2021 mezi klienty VZP léčeno každoročně zhruba o 15 tisíc pacientů s rakovinou méně. „Není to bohužel důvod k radosti. Lze předpokládat, že se na tomto faktu podepsala na jedné straně oslabená imunita pacientů, a tedy vyšší úmrtnost na covid-19, na straně druhé také nižší návštěvnost preventivních prohlídek, tedy méně záchytů lidí, kteří tak o svém onemocnění zkrátka ještě nevědí,“ vysvětluje ředitel VZP.

Vývoj počtu onkologických pacientů* v letech 2017–2021

Vývoj nákladů na péči v letech 2017–2021

VZP vyzve k prohlídkám novou kampaní

Prevence je pro nás klíčová. VZP proto připravuje kampaň na podporu včasného záchytu rakoviny. Pokud je nemoc odhalena v raném stadiu, šance pacienta na úplné uzdravení dosahují dnes už téměř sta procent. V průběhu času se ale tato příznivá prognóza rychle snižuje,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. Kampaň by měla probíhat v tisku, outdoor prostoru a na sociálních sítích. Zároveň se VZP zaměří i na pokračování tzv. adresného zvaní. „Všeobecná zdravotní pojišťovna rozesílá svým klientům měsíčně zhruba 80 000 pozvánek na preventivní prohlídku v jednom ze screeningových programů, na nějž mají nárok. Naším cílem je, aby forma i obsah těchto pozvánek byly dostatečně mobilizující a přiměly adresáta se na prohlídku skutečně objednat,“ dodává Ivan Duškov. 

Nejčastější diagnóza a stále dražší léčba

Mezi nejčastější onkologické diagnózy v Česku i v loňském roce patří nádory kůže (67 tis.), prsu (55 tis.) a mužských pohlavních orgánů (49 tis.). Z dat VZP je také patrné, že i přes pokles léčených pacientů náklady na léčbu významně rostou. Jde o důsledek využívání stále modernějších, a tedy i nákladnějších léčebných prostředků. Například náklady na biologickou léčbu nádorových onemocnění vzrostly za posledních pět let o víc než 2 miliardy korun, a to na loňských 5,8 mld. Kč.

Počet klientů VZP s nádorovým onemocněním


Přílohy:

Viktorie Plívová
tisková mluvčí