VZP varuje před šmejdy nabízejícími asistenci uprchlíkům! A přináší přehled nejčastěji řešených otázek z KACPU

 8. 3. 2022 | Tiskové zprávy, Upozornění

K dnešní osmé hodině ranní zaregistrovala VZP do sytému zdravotního pojištění 57 247 osob z Ukrajiny, velkou část z nich tvoří děti, nejčastěji ve věkové kategorii 6-12 let. VZP registruje v posledních dnech zhruba 10 tisíc uprchlíků denně. Služby nyní zajišťuje v 18 asistenčních centrech (KACPU), 11 z nich pracuje v nonstop režimu 24/7. Pracovníci VZP se v rámci KACPU setkávají se „službami prostředníků“, kteří za úplatu nabízí příchozím vyřízení všech potřebných formalit.

„Tohle chování je šmejdské a když nic jiného, tak v rozporu s dobrými mravy i morálkou. Lidé, kteří k nám přicházejí, jsou pochopitelně dezorientovaní, mají za sebou často strastiplnou cestu a traumatizující zážitky. Aby získali aspoň bazální jistotu, zaplatí za služby, které jsou přitom zdarma. Asistenční centra fungují, mají připravená zázemí a infrastrukturu tak, aby jimi prošel kdokoli i bez placené asistence,“ upozorňuje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Přehled základních informací ke zdravotní péči pro UA občany v ČR

Na KACPU se pracovníci VZP opakovaně setkávají s dotazy na rozsah poskytované péče. Proto uvítáme, pokud nám pomůžete s šířením následujících informací:

  • Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR držiteli zajistí bezplatnou péči ve stejném rozsahu jako českému občanovi. Tuto péči vám hradí ČR.
  • Náhradní průkaz je třeba mít vždy u sebe při návštěvě lékaře či jiného zdravotnického zařízení.
  • Pokud máte Náhradní průkaz, už si nemusíte sjednávat komerční pojištění.
  • Náhradní průkaz pojištěnce platí pouze v Česku (nikoli v EU).
  • Náhradní průkaz je platný po dobu platnosti uděleného víza za účelem strpění (zpravidla 365 dní).
  • Náhradní průkaz nemá formu plastové kartičky, je vydáván v papírové podobě.

Tyto i další informace v ukrajinštině zveřejňuje VZP na webové stránce: pomocukrajine.vzp.cz. Je zde mj. zveřejněn i návod pro přihlášení ke zdravotnímu pojištění v ČR ve znakové řeči: https://www.youtube.com/watch?v=yOG16VJh4uw

K zajištění zdravotního pojištění doporučuje VZP jednoznačně využití právě KACPU, kde je vše na jednom místě. „Naše pobočky sice také zajistí registraci do systému těm, kdo už mají udělené vízum za účelem strpění, ale vzhledem k tomu, že řeší i běžné činnosti, je pro registraci do systému opravdu vhodnější zajít do asistenčního centra, je-li to jen trochu možné,“ říká Ivan Duškov.

Směrem ke stávajícím klientům VZP dodává: „Postaráme se o každého našeho klienta, jen prosím o trpělivost a shovívavost v této naprosto mimořádné době. Pokud je to jen trochu možné, žádáme naše klienty o využívání on-line forem komunikace s VZP, ať už přes aplikace nebo webové formuláře.“ Aktuálně lze takto podat například Přehled OSVČ, a to přes aplikace Moje VZP nebo VZP Point. Díky elektronickému podání klienti ušetří čas, ale také mohou předejít případné chybě při vyplňování. Už sám formulář obsahuje kontrolní mechanismy a upozorní je na špatně vyplněné části.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí