VZP varuje před podvodnými SMS zprávami

 20. 10. 2023 | Elektronická komunikace, Upozornění

VZP ČR varuje klienty před podvodnou SMS zprávou, která předstírá, že byla odeslána za VZP ČR a jejím obsahem je např. "výplata peněz", "čeká na Vás pojistná výplata" atp. Tato zpráva odkazuje na podvodné stránky.

Neotvírejte žádné odkazy, které vedou mimo oficiální stránky VZP ČR dostupné na internetové adrese https://www.vzp.cz.

Někteří klienti VZP v nočních a brzkých ranních hodinách obdrželi na své mobilní telefony falešné SMS zprávy vyzývající k finanční transakci týkající se právě zdravotního pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Obsahem SMS je také odkaz na falešnou webovou adresu, kde se má údajná transakce provést. Upozorňujeme naše klienty, aby tyto zprávy ignorovali a rozhodně přes ně neprováděli žádné finanční transakce. Uvedená webová adresa https://vzp-portal.online/ je falešná!

Pokud si klient nebude jist, zda mu přišla informace od VZP ČR, nebo falešná zpráva od podvodníků, může si pravost ověřit na infolince VZP: +420 952 222 222. Jasným vodítkem pro klienty může být také to, že v případě zpráv rozesílaných skutečně z VZP, je ve jménu odesílatele uvedeno: „VZP CR“ nebo „EKK“.

VZP ČR varuje před těmito podvodnými SMS zprávami prostřednictvím sociálních sítí, v aplikaci Moje VZP i na svých klientských pracovištích.

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí