VZP převedla své účty do ČNB

  10. 2. 2017

Ilustrační obrázek

Z důvodu legislativních změn VZP převedla své bankovní účty do ČNB. Klienty jsme o nových číslech bankovních účtů v předstihu informovali osobním dopisem, na webových stránkách a prostřednictvím médií tak, aby si včas stihli změnit své trvalé příkazy.

Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se s účinností od 10. května 2016 mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to i o účty Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, včetně zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

VZP je povinna zřídit nové účty u České národní banky, převést na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u bank a dosavadní účty zrušit.

Nové bankovní účty v ČNB založené pro VZP vždy začínají na „111“. Číslování bankovních účtů je pro jednoduchost bez tzv. předčíslí.

Nové bankovní účty v ČNB jsou zřízeny pro každou regionální pobočku VZP. Uvedené musí plátce zohlednit, když si na webových stránkách VZP bude chtít ověřit nové číslo účtu pro platbu pojistného. Čísla bankovních účtů v ČNB však VZP plátcům oznámila dopisem. Dopisy s uvedením správného čísla bankovního účtu byly rozesílány již na začátku prosince 2016. V tuto dobu začala VZP také tisknout nová čísla bankovních účtů v ČNB na poštovní poukázky typu A, na vyúčtování plátců a na případné platební výměry nebo výkazy nedoplatků.

Shodně jako dosud jsou pro výběr pojistného používány samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců (tj. OSVČ a OBZP) a rovněž účet pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců.

S převedením platebních účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou plátce zadává na příkazu k úhradě. Variabilním symbolem je pro OSVČ a OBZP rodné číslo, případně přidělené ID plátce u cizinců. Variabilním symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem. V případě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu 10znakové číslo uvedené na vyměření dluhu a současně do specifického symbolu uvede své rodné číslo nebo IČ doplněné o 2 znaky na konci. Konstantní symbol je vždy při bezhotovostní platbě 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Převedení finančních prostředků do ČNB z pohledu MF umožní:

  • zapojení všech peněžních prostředků na účtech podřízených těmto účtům do řízení státního dluhu,
  • efektivnější plánování výpůjčních operací státu s pozitivním dopadem na úrokové výdaje státního rozpočtu,
  • snížení likviditního a refinančního rizika státu. 

Harmonogram – předpokládaný náběh plateb

Plátci pojistného – zaměstnavatelé - 10. 12. 2016

Plátci pojistného – samoplátci (OSVČ, OBZP) - 1. 1. 2017

Poskytovatelé zdravotních služeb - 1. 12. 2016

Provozní dodavatelé - 1. 12. 2016

Provozní odběratelé - 1. 1. 2017