VZP převedla své účty do ČNB

10. 2. 2017

Z důvodu legislativních změn VZP převedla své bankovní účty do ČNB. Klienty jsme o nových číslech bankovních účtů v předstihu informovali osobním dopisem, na webových stránkách a prostřednictvím médií tak, aby si včas stihli změnit své trvalé příkazy.

Ilustrační obrázek

Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se s účinností od 10. května 2016 mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to i o účty Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, včetně zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

VZP je povinna zřídit nové účty u České národní banky, převést na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u bank a dosavadní účty zrušit.

Nové bankovní účty v ČNB založené pro VZP vždy začínají na „111“. Číslování bankovních účtů je pro jednoduchost bez tzv. předčíslí.

Nové bankovní účty v ČNB jsou zřízeny pro každou regionální pobočku VZP. Uvedené musí plátce zohlednit, když si na webových stránkách VZP bude chtít ověřit nové číslo účtu pro platbu pojistného. Čísla bankovních účtů v ČNB však VZP plátcům oznámila dopisem. Dopisy s uvedením správného čísla bankovního účtu byly rozesílány již na začátku prosince 2016. V tuto dobu začala VZP také tisknout nová čísla bankovních účtů v ČNB na poštovní poukázky typu A, na vyúčtování plátců a na případné platební výměry nebo výkazy nedoplatků.

Shodně jako dosud jsou pro výběr pojistného používány samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců (tj. OSVČ a OBZP) a rovněž účet pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců.

S převedením platebních účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou plátce zadává na příkazu k úhradě. Variabilním symbolem je pro OSVČ a OBZP rodné číslo, případně přidělené ID plátce u cizinců. Variabilním symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem. V případě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu 10znakové číslo uvedené na vyměření dluhu a současně do specifického symbolu uvede své rodné číslo nebo IČ doplněné o 2 znaky na konci. Konstantní symbol je vždy při bezhotovostní platbě 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Převedení finančních prostředků do ČNB z pohledu MF umožní:

 • zapojení všech peněžních prostředků na účtech podřízených těmto účtům do řízení státního dluhu,
 • efektivnější plánování výpůjčních operací státu s pozitivním dopadem na úrokové výdaje státního rozpočtu,
 • snížení likviditního a refinančního rizika státu. 

Harmonogram – předpokládaný náběh plateb

Plátci pojistného – zaměstnavatelé - 10. 12. 2016

Plátci pojistného – samoplátci (OSVČ, OBZP) - 1. 1. 2017

Poskytovatelé zdravotních služeb - 1. 12. 2016

Provozní dodavatelé - 1. 12. 2016

Provozní odběratelé - 1. 1. 2017

Související články

 • Stačí SMS či mail a každý čtvrtý dlužník zaplatí. VZP tak získala přes 2 miliardy

  | Aktuality, Tiskové zprávy
  Velká část lidí a zaměstnavatelů, kteří dluží na zdravotním pojištění, má dluhy nikoliv proto, že by se jim nechtělo platit, ale jednoduše kvůli tomu, že zaplatit zapomenou. Ukázaly to zkušenosti, které VZP nasbírala za čtyři roky fungování speciální služby pro roztržité klienty. Ta spočívá v tom, že pojišťovna vybrané klienty upozorňuje na nezaplacené pojistné pomocí sms, e-mailu či datové schránky. Službu spustila na začátku roku 2014. Na více než 25 % upozornění, které za tu dobu VZP vybrané skupině dlužníků rozeslala, klienti zareagovali a pohledávku obratem uhradili. Pokračovat

 • Novinky pro rok 2018

  | Aktuality, Otázky týdne
  Víte, že od 1. ledna dochází ke změnám ochranných limitů pro doplatky na léčivé přípravky u dětí a seniorů, úhrady vybraných očkování, úhrady zubních výplní u dětí a těhotných žen nebo výše pojistného na zdravotní pojištění? Pokračovat

 • Podvodníci opět nezákonně přehlašují klienty od VZP k OZP

  | Aktuality, Tiskové zprávy
  Podvodníci, kteří přehlašují klienty VZP bez jejich vědomí k Oborové zdravotní pojišťovně, opět řádí. Opakuje se tak historie z předchozích přeregistračních termínů. Pokračovat