VZP pozvala na prohlídky zatím 408 tisíc lidí. Průzkum: O akci už ví polovina všech klientů

 17. 4. 2014 | Prevence, Tiskové zprávy, Zdravotní péče

Více než 408 tisíc svých klientů VZP do dnešního dne obeslala pozvánkami, ve kterých je upozorňuje na to, že neabsolvovali některou ze tří preventivních prohlídek zaměřených na vyloučení nádorového onemocnění. Rozsáhlý průzkum, který VZP provedla v minulých dnech na svých pobočkách, nicméně ukázal, že o projektu mimořádného zvaní na protinádorovou prevenci ví bezmála polovina všech klientů VZP. Informace o akci má tedy již teď více lidí, než kolik jich za celý rok od VZP skutečně dostane pozvánku k lékaři. Projekt tak může mít výrazný osvětový význam.

Adresné zvaní odstartovalo od začátku roku. Na prohlídky zaměřené na vyloučení rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku pozve VZP letos 1,2 milionu svých klientů, kteří mají na vyšetření ze zákona nárok, ale v minulých letech se ho nezúčastnili.

Počet zvacích dopisů odeslaných klientům VZP od ledna do dubna 2014 

 

Leden 2014

Únor 2014

Březen 2014

Duben 2014

Celkem

Odesláno dopisů

99 157

94 822

109 552

105 057

408 588


Vzhledem k tomu, že někteří z pozvaných klientů se nezúčastnili více preventivních prohlídek, na které mají ze zákona nárok, bylo pozvání na konkrétní vyšetření ještě více, než odeslaných dopisů. Příklad: některé ženy VZP např. jedním dopisem upozornila, že by si měly zajít jak na mamograf, tak na screening rakoviny děložního hrdla, případně i tlustého střeva a konečníku. Celkem zatím VZP pozvala své klienty na 554 612 preventivních vyšetření.

Počet prohlídek, na které byli pozváni klienti VZP od ledna do dubna 2014 

 

Mamograf

Děložní hrdlo

Kolorektál

Celkem

Upozornění na prohlídky

112 730

125 498

316 384

554 612

 

Bez ohledu na to, kolik zvacích dopisů doposud VZP rozeslala, k informovanosti jejích klientů přispěla zjevně i samotná informační kampaň, provázející ze strany pojišťovny celý projekt adresného zvaní. Průzkum, do kterého se na konci prvního čtvrtletí zapojilo 3 428 klientů největší zdravotní pojišťovny, ukázal, že potřebné informace má už nyní 48 % dotázaných.

Informovanější byly ženy, což bývá u otázek spojených se zdravím pravidlem. O adresném zvaní jich vědělo zhruba 60 %. Naopak muži zůstali s informovaností daleko za nimi – nejméně informovaní byli muži ve věku od 45 do 49 let (28 %) a od 18 do 44 let (30 %).

Naději na úspěch projektu dává fakt, že 73 % účastníků průzkumu odpovědělo, že by je adresná pozvánka přiměla na prohlídku jít. Naopak jen 10 % odpovědělo, že by je pozvánka na prevenci nepřivedla.

Informace o tom, jaká je mezi pozvanými klienty reálná odezva na obdržení pozvánek – tedy kolik jich skutečně přišlo na prohlídky – nejsou zatím k dispozici. Zdravotnická zařízení totiž mohou vykazovat výkony pojišťovně s tříměsíčním zpožděním. První dílčí výsledky tak mohou být až ke konci dubna.

Celý projekt adresného zvaní, který organizuje ministerstvo zdravotnictví, odstartoval od letošního ledna a je rozdělen do 18 měsíců. Na preventivní prohlídky bude pozváno 1,2 milionu pojištěnců VZP, kteří se jich v minulosti nezúčastnili.

VZP rozesílá celkem 8 vzorových dopisů – 7 pro ženy a 1 pro muže. Jde vždy o kombinaci konkrétních věkových skupin, pro které jsou dané preventivní prohlídky určeny, a toho, jakou z těchto prohlídek klient neabsolvoval.

U mužů tak jde jen o skupinu klientů starších 50 let, kteří neabsolvovali preventivní vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku. U žen jde pak o sedm kombinací, protože pro ně v různém věku platí možnost vyšetření zaměřeného na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku, na včasný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku a mamografického vyšetření zaměřeného na včasný záchyt zhoubného nádoru prsu.

Projekt je rozložen na dvě fáze. V průběhu prvních 12 měsíců bude obesláno všech 1,2 milionu pojištěnců VZP nacházejících se v rizikových skupinách, kteří neabsolvovali prohlídku. Aby nedocházelo k přeplnění pracovišť, na kterých budou vyšetření probíhat, bude každý měsíc obesláno cca 100 000 klientů (podle toho, jak mají narozeniny).

V následujících 6 měsících budou znovu obesláni ti pojištěnci VZP, kteří se k preventivní prohlídce nedostavili po předchozím obeslání, a to tak, že počet těchto klientů bude opět poměrově rozdělen na 6 částí.

Další informace najdete například zde:

/tiskove-centrum/otazky-tydne/preventivni-vysetreni-rakovina

/tiskove-centrum/otazky-tydne/preventivni-prohlidky-zahlceni-ordinaci

/tiskove-centrum/otazky-tydne/pokuta-za-neucast-na-screeningu

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí