VZP po dohodě s ČLK výrazně omezí regulace a podpoří lékaře, kteří se trvale vzdělávají

16. 12. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna se po dohodě s Českou lékařskou komorou rozhodla přistoupit ke dvěma mimořádně vstřícným krokům vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. Při vyúčtování roku 2013 VZP výrazně omezí regulace a navíc bude bonifikovat lékaře za celoživotního vzdělávání. Díky těmto dvěma opatřením VZP podpoří kvalitní soukromé lékaře částkou zhruba 410 milionů korun.

Jen samotné omezení regulací bude znamenat celkové navýšení příjmů soukromých lékařů zhruba o 330 milionů oproti předpokladům vycházejícím z úhradové vyhlášky. Pokud lékař nepřekročí limit stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebude nijak regulována indikace za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál. V průměru to pro jednoho lékaře znamená nárůst ročních příjmů zhruba o 50 tisíc korun v porovnání s úhradovou vyhláškou.

Ani v případě, že lékař překročí limit o více než 200 tisíc korun, neznamená to ale automaticky, že vůči němu VZP uplatní regulace. V takovém případě bude o odborné oprávněnosti pro překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě tohoto posouzení bude rozhodnuto, zda pojišťovna přistoupí k regulacím, nebo je naopak promine.

Vstřícným přístupem k regulacím, ke kterému se VZP rozhodla po jednáních s ČLK, chce pojišťovna vyhovět nálezu Ústavního soudu a zároveň podpořit své smluvní partnery – lékaře, kteří poskytují kvalitní služby jejím klientům.

Právě snahou o neustálé zvyšování kvality lékařských služeb je pak motivován i druhý krok VZP – odměňování lékařů za celoživotní vzdělávání. Opět po dohodě s ČLK zvýší příští rok pojišťovna o jeden haléř za každý vykázaný bod platby těm lékařům, kteří doloží Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. Obdobným způsobem bude těmto lékařům navýšena hodnota v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení tohoto diplomu budou mít lékaři na uvedenou bonifikaci automaticky nárok bez jakéhokoliv dalšího posuzování. V příštím roce by tak lékaři mohli získat od VZP navíc až 80 milionů korun.

Již při vyúčtování roku 2012 se VZP snažila mírnit dopad regulací stanovených úhradovou vyhláškou a v tomto trendu chce i nadále pokračovat.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí