VZP navýšila letošní limit na bezlepkovou dietu o 3 miliony

23. 10. 2013

O tři miliony korun navýšila VZP celkový letošní limit na příspěvky pro klienty trpící celiakií. Vzhledem k zájmu, který tito pacienti od začátku roku projevili, se totiž ukázalo, že původně schválených deset milion korun by nestačilo. Vyplácení příspěvků na bezlepkovou dietu by se tak muselo již brzy zastavit. Nakonec tedy pojišťovna uvolní pro celiaky 13 milionů korun, což vystačí až do konce roku. Oproti předchozím letům jde o skokový nárůst. Od začátku roku již VZP vyplatila celiakům na příspěvcích bezmála 9 milionů korun. Z regionů byl největší zájem na jižní Moravě, v Praze a v Ústeckém kraji.

O navýšení rozpočtu na vyplácení příspěvků celiakům z 10 na 13 milionů rozhodla pracovní skupina pro prevenci tento týden. Přitom ještě v roce 2010 bylo na příspěvcích vyplaceno jen dnes již stěží představitelných 887 tisíc korun.

Od té doby se ovšem částka, kterou může na bezlepkovou dietu vyinkasovat ročně jeden pojištěnec VZP, několikrát zvýšila. Namísto 1 800 korun v roce 2010 to od roku 2011 bylo už 3 600 korun a letos dokonce 6 000 Kč (vývoj ukazuje následující tabulka). Žádná jiná zdravotní pojišťovna nepřispívá svým klientům na bezlepkovou dietu tak vysokou částkou.

Rok 2010 2011 2012 2013
Výše příspěvku v Kč 1 800 3 600 3 600 6 000
Počet žadatelů 1 984 4 256 6 083  
Celkem vyplaceno Kč 887 682 3 779 753 5 421 974 K dispozici
13 000 000

Odhady odborníků hovoří o tom, že celiakií trpí v Česku až 100 tisíc lidí, přičemž ale jen asi u 20 % byla nemoc diagnostikována. Jde o dědičné onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku, což je směs bílkovin z pšenice, žita a ječmene. Požití lepku se u postižených projevuje poruchou střevního vstřebávání a dalšími potížemi v důsledku zánětlivého poškození střeva.

Srovnání regionů z hlediska zájmu celiaků o vyplacení příspěvku najdete v následující tabulce.

Srovnání krajů k 22. 10. 2013

Kraj Vyplacená částka Počet žadatelů
Praha 909 353 632
Středočeský 655 793 445
Jihočeský 718 020 489
Plzeňský 400 250 273
Karlovarský 137 318 94
Ústecký 748 159 512
Liberecký 548 013 377
Královéhradecký 304 889 211
Pardubický 543 193 373
Vysočina 667 280 459
Jihomoravský 1 291 154 871
Olomoucký 505 754 344
Moravskoslezský 642 996 445
Zlínský 739 772 502
CELKEM 8 811 944 6027

Kromě zvýšení příspěvku z 3 600 na 6 000 Kč zvýšila VZP od letoška také věkový strop pro žadatele. Zatímco ještě loni jim nesmělo být více než devatenáct, nově VZP příspěvek poskytuje klientům až do dvaceti šesti let, jedná-li se o nezaopatřené dítě – studenta.

VZP si uvědomuje závažnost onemocnění celiakií a programem Bezlepková dieta nadstandardně pomáhá lidem, kteří se musí s touto diagnózou potýkat.

Více o programu Bezlepková dieta na www.vzp.cz/bezlepkova-dieta.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí