VZP ČR se spolu s Ministerstvem zdravotnictví, Českou společností paliativní medicíny a Fórem mobilních hospiců ohrazuje vůči článku “Umři do měsíce, jinak nezaplatíme“

 27. 3. 2023 | Upozornění, Tiskové zprávy

vykricnik

VZP ČR se připojuje k vyjádřením publikovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a Fórem mobilních hospiců, která jednoznačně odsuzují text publikovaný 25. 3. 2023 na serverech idnes.cz a lidovky.cz pod titulkem “Umři do měsíce, jinak nezaplatíme“.

VZP si velmi váží práce, resp. poslání zaměstnanců mobilních hospiců, a proto pro tyto zdravotní služby, které mají ulevit a pomoci v terminálním stadiu lidského života, navýšila letos i v roce předchozím úhrady nad limit stanovený úhradovou vyhláškou. I proto VZP spolu s odbornou společností a provozovateli mobilních hospiců společně hledají cesty, jak co nejlépe zajistit tento typ služeb těm, kterým jsou určeny. Autor textu vedle řady chyb a nepřesností překročil veškeré hranice etiky u nejcitlivějšího možného tématu, kterým je smrt blízkého člověka.

Pokud navíc explicitně deklaruje, že v rámci mobilních hospicových služeb dochází k provádění „nepřiznaného způsobu euthanasie“, pak mu je třeba připomenout oznamovací povinnost vůči policejnímu orgánu či státnímu zástupci, kterou mu ukládá trestní zákoník.

Celý text prohlášení naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.