Vítejte v systemshopu! Prvním e-shopu, který neláká na nízkou cenu, ale nabízí jen to nejdražší

 2. 2. 2023 | Tiskové zprávy

Všeobecná zdravotní pojišťovna spouští 6. února novou komunikační kampaň, kterou chce otevřít celospolečenskou debatu o udržitelnosti zdravotního systému. Odkryje ceny za konkrétní výkony, poukáže na to, že zdroje systému nejsou bezedné a do budoucna se bez důrazu na (levnější) prevenci zdravotnictví neobejde. VZP nyní hodlá většinu prostředků určených na komunikaci, investovat do zvyšování zdravotní gramotnosti.

Reklama, která v rukavičkách sděluje, že kouření škodí zdraví, už nefunguje. Pokud chceme začít něco měnit, a v tomto případě nic menšího než uvažování lidí o svém zdraví a celém systému, museli jsme zvolit provokativnější formu. Spouštíme proto e-shop, kde bude v nabídce třeba umělá ledvina nebo bypass s uvedenými reálnými náklady,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. Půjde pochopitelně o fiktivní e-shop, který má za cíl odkrýt skutečné ceny zákroků a lékařských výkonů. S kampaní by se měli primárně setkávat diváci televizí (34 % prostoru), zhruba čtvrtina (26 %) bude nasměřována do online, 17 % do tisku, 12 % je věnováno venkovním nosičům (OOH) a 11 % rozhlasovým spotům. Kampaň poběží od 6. února do konce března.

Cena zdraví je nevyčíslitelná, je tím nejdražším, co máme. Vyčíslit se ale dají ceny zákroků a stejně tak velmi dobře víme, jaké jsou náklady na preventivní vyšetření. Asi není třeba zdůrazňovat, že oproti nákladné léčbě jde o zanedbatelné položky,“ vysvětluje Ivan Duškov. Součástí kampaně bude upozornění na tento propastný rozdíl. V e-shopu bude možné zjistit orientační ceny vybraných zákroků, seznámit se s riziky, které při jejich podstoupení hrozí, a v neposlední řadě i možnosti, jak jim předejít.

Z dlouhodobého hlediska bude nezbytné posílit roli prevence, která systému šetří rostoucí náklady v souvislosti se stárnutím populace, vstupem nákladnějších léčivých přípravků i moderních technologií. VZP se tak touto kampaní hlásí ke své společenské odpovědnosti, směřující k edukaci široké veřejnosti o udržitelnosti systému a podpoře zodpovědného chování občanů vůči svému zdraví. “Neděláme si iluze, že přes noc změníme životní styl poloviny Čechů. Ale i když se nám podaří přesvědčit jen jednotky procent, znamená to desítky tisíc lidí v lepší kondici a pro systém miliardy korun,“ říká Ivan Duškov a dodává: „neříkáme, že by lidé neměli péči čerpat, naopak je nabádáme, ať využijí možností prevence. Chceme, aby přemýšleli o svém zdraví i celém systému, který zkrátka není perpetuum mobile.“

Idea kampaně založená na nabídce pořízení zdraví v e-shopu vychází z faktu, že jsou Češi přeborníky v nakupování na internetu, online nakupují rádi, orientují se na trhu (ČSÚ, 2022: Podíl osob v ČR nakupujících na internetu dosáhl 61 %, tzn. nad průměr EU27). Koncept také umožňuje na jednoduchém principu ukázat rozdíl mezi nákladnou léčbou a cenou prevence. „Zdravě fungující zdravotní systém je nesmírně důležitý pro budoucnost každého z nás. Proto doufáme, že tato kampaň odstartuje nezbytnou debatu v podobě překvapení, zájmu a nutných informací. Při naší spolupráci s VZP nás kreativita pohání k jedinému společnému cíli – pomoci naší společnosti porozumět faktu, že čím lépe se k našemu zdravotnímu systému budeme chovat, tím lépe se systém pak postará o nás. Touto perspektivou by měl každý vnímat toto kritické téma,“ dodává Leonard Savage, kreativní ředitel agentury McCann Prague, která stojí za kreativní stránkou kampaně.

Jak ukazují, mimo jiné, data VZP, v tomto směru je velký prostor pro zlepšení také u stávajících programů. „Účast na preventivních prohlídkách u praktického lékaře je poloviční, než by být měla. Jen o málo vyšší je tomu u preventivní prohlídce u gynekologa (56 %). Na mamografické screeningové vyšetření chodí necelých 60 % žen a jen 27 % klientů VZP absolvuje screening kolorekta,“ vysvětluje Ivan Duškov. To potvrzuje také index prosperity, který zahrnuje finance, vzdálenost a čekací dobu, podle kterého má Česká republika 5. nejdostupnější péči. „Stále ji však málo lidí využívá právě pro prevenci. Nejčastěji slýcháme argumenty typu „nemám čas“, „jsem mladý, rakovina mi nehrozí“ či „nic mi není, proč bych měl chodit k lékaři“, které však nemohou být dále od reality. Za nízkou návštěvnost screeningových programů a preventivních prohlídek totiž může kromě jiného i nízká zdravotní gramotnost, kdy pouze 40 % Čechů umí informace získat, pochopit a využít ke zlepšení svého zdraví,“ říká lékařka a ředitelka neziskové organizace Loono MUDr. Kateřina Šédová.

Po skončení kampaně dojde k jejímu vyhodnocení a na základě získaných dat bude VZP pokračovat v dalších měsících roku s osvětou zacílenou na prevenci. Debata je určena široké i odborné veřejnosti, u které by měla směřovat i na řešení otázek financování zdravotní péče, systému vzdělávání či struktuře lůžkové péče. Vůči široké veřejnosti, resp. svým klientům bude VZP pokračovat v již započatých benefitech za zodpovědné chování. V roce 2023 je to příspěvek na dentální hygienu pro klienty, kteří v uplynulých 24 měsících absolvovali prohlídku u praktického lékaře, nebo příspěvek na rehabilitační aktivity ve výši 1 000 korun pro ty, kteří během posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (prevence karcinomu prsu, děložního hrdla, karcinomu plic nebo karcinomu kolorekta).

Viktorie Plívová
tisková mluvčí