Upozornění pro lékárny

15. 12. 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na vykazování výkonu 09552 (signální výkon výdej léčivého přípravku za recept, základní dispenzace a související administrativa).

Nová verze DR – 6.2.29 platná od 1. 1. 2015, ve které je i změna dokladu 10 – Receptu, má přechodné období tři měsíce. Do 31. 3. 2015 mohou tedy lékárny vykazovat v nové i staré verzi datového rozhraní.  Staré datové rozhraní nebude umožňovat vykázání výkonu 09552 prostřednictvím atributu RHRA, to bude možné jen od verze 6.2.29.

Změny metodiky a DR jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.