Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

21. 8. 2017

VZP ČR obdržela informaci od společnosti Sanofi Pasteur o ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23.

Ilustrační obrázek

Z uvedeného důvodu lze tuto očkovací látku aplikovat pouze do ukončení expirace nebo vyčerpání zásob. Nadále bude k dispozici pro pravidelné očkování proti pneumokokovým infekcím konjugovaná očkovací látka 0149868 PREVENAR 13.

V rámci pravidelného očkování bude všem skupinám stanoveným dle § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb. (týká se osob umístěných v LDN, obyvatel domovů důchodců a chronicky nemocných obyvatel v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem) očkovací látka PREVENAR 13 plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V případě pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím poskytovatel vykáže výkon 02105 (v zařízeních lůžkové péče PZS vykáže k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace) a kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL= „Z“.

Doplňujeme, že u nepovinného očkování SÚKL stanovil s platností od 1. 9. 2017 jako ekonomicky nejméně náročnou variantu místo vakcíny PNEUMO 23 vakcínu PREVENAR 13. Nepovinné očkování touto vakcínou je hrazeno pojištěncům nad 65 let. U dětí, které jsou druhou skupinou pojištěnců s nárokem na úhradu nepovinného očkování proti pneumokokům z veřejného zdravotního pojištění (pokud jim jsou tři dávky očkovací látky aplikovány do 7. měsíce věku), je nadále ekonomicky nejméně náročnou variantou vakcína SYNFLORIX.