Státní platba za pojištěnce vzrostla na 845 korun

1. 7. 2014

Od 1. července 2014 je do systému veřejného zdravotního pojištění odváděno za tzv. státní pojištěnce pojistné ve výši 845 Kč, což je o 58 korun víc, než doposud.

Ustanovení zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které se týká vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem (§ 3c odst. 1), novelizoval zákon č. 109/2014 Sb. Od 1. 7. 2014 se na základě této novelizace zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného státem o 430 Kč na částku 6 259 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát platit za osoby, za které je plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 845 Kč.

Zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem se promítne i do uplatnění tzv. odpočtu u zaměstnanců, kterým byl přiznán invalidní důchod a kteří jsou zároveň zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.

Předchozí navýšení platby pojistného za státní pojištěnce, na 787 Kč, se uskutečnilo 1. 11. 2013 a představovalo nárůst o 64 korun.

Pojištěnců, za které platí pojistné stát, má Všeobecná zdravotní pojišťovna více než 3,5 milionu z celkových 6 milionů pojištěnců.