Státní platba za pojištěnce se zvyšuje na 787 korun

12. 11. 2013

O 64 korun, na 787 Kč, navýšil stát platby pojistného na zdravotní pojištění za "své" pojištěnce. Tato změna by měla do systému českého veřejného zdravotního pojištění ročně přidat o 4,7 miliardy navíc. Pojištěnců, za které platí pojistné stát, je celkem přibližně 6 milionů, přičemž u VZP je asi 60 % z nich.

Navýšení vyměřovacího základu, z něhož se vypočítává pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, ze současných 5 355 korun na 5 829 korun umožnilo senátem schválené zákonné opatření, které s účinností od 1. listopadu 2013 novelizovalo zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Zdravotnictví by díky změně zákona mělo dostat ještě letos navíc 800 milionů korun ve zvýšených platbách státu, neboť má přinést každý měsíc o 400 milionů více. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem se naposledy měnil k 1. 1. 2010, což znamená, že po téměř čtyři roky platil stát měsíčně částku 723 Kč za pojištěnce, jako jsou děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené atd.

Většina příjmů systému veřejného zdravotního pojištění pochází od zaměstnanců. Ti platí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, zaměstnavatelé dalších 9 % z jejich hrubé mzdy. Např. při hrubé mzdě 25 000 Kč získá zdravotní pojišťovna 3 375 Kč měsíčně. Podnikatelé, tedy osoby samostatně výdělečně činné, odvádějí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % ze zisku. Nutnost dodržet minimální vyměřovací základ pro OSVČ, odvozený od každoročně stoupající průměrné mzdy, však znamená měsíční zálohy (pro rok 2013) alespoň ve výši 1 748 Kč. Čtvrtá skupina plátců, osoby bez zdanitelných příjmů, pak platí měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě, což je v současné době 8 500 Kč, a pojistné tak činí 1 148 Kč.