Vyměřovací základ stát

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, je stanoven v § 3c zákona č. 592/1992 Sb. Zde uvedenou částku vyměřovacího základu může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího.

S účinností od 1. ledna 2018 nařízení vlády č. 140/2017 Sb. stanoví vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně.

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zveřejněná ve Sbírce zákonů dne 19. září 2017 stanoví s účinností od 1. 1. 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7 540 Kč (pojistné z této částky je 1 018 Kč), s účinností od 1. 1. 2020 pak stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7 903 Kč (pojistné z této částky je 1 067 Kč).

ObdobíVyměřovací základPojistné
od 1. 1. 2018 7 177 Kč 969 Kč
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 6 814 Kč  920 Kč
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 6 444 Kč 870 Kč
1.7.2014 - 31.12.2015 6 259 Kč 845 Kč
1.11.2013 - 30.6.2014 5 829 Kč 787 Kč
1.1.2010 - 31.10.2013 5 355 Kč 723 Kč
1.1.2008 - 31.12.2009 5 013 Kč 677 Kč
1.1.2007 - 31.12.2007 5 035 Kč 680 Kč
1.4.2006 - 31.12.2006 4 709 Kč 636 Kč
1.2.2006 - 31.3.2006 4 144 Kč 560 Kč
1.1.2006 - 31.1.2006 3 798 Kč 513 Kč
1.1.2005 - 31.12.2005 3 556 Kč 481 Kč
1.1.2004 - 31.12.2004 3 520 Kč 476 Kč
1.1.2003 - 31.12.2003 3 458 Kč 467 Kč
1.7.2001 - 31.12.2002 3 250 Kč 439 Kč
1.7.1998 - 30.6. 2001 2 900 Kč 392 Kč
1.1.1998 - 30.06.1998 2 120 Kč 287 Kč
1.7.1996 - 31.12.1997 2 000 Kč 270 Kč
1.1.1996 - 30.06.1996 1 625 Kč 220 Kč
1.1.1994 - 31.12.1995 1 430 Kč 194 Kč
1.1.1993 - 31.12.1993 1 694 Kč 229 Kč