Stále více celiaků čerpá u VZP příspěvek na dietu. Vloni si pro něj došlo téměř 12 tisíc klientů

14. 5. 2020

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispěla v loňském roce částkou 35 192 047 Kč klientům trpícím celiakií. Je to nejvíce za poslední 3 roky. O příspěvek si zažádalo 11 889 klientů. Výše příspěvku VZP na bezlepkovou dietu činí až 6 000 Kč a je suverénně nejvyšší ze všech zdravotních pojišťoven. Světový den celiakie připadá na 16. května.

Ilustrační obrázek

Celiakie je chronické onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. Lepek se vyskytuje v obilovinách, nejčastěji v pšenici, žitě a ječmenu. Zajišťuje např. žádanou pružnost těsta a nadýchanost pečiva. Typickými příznaky celiakie jsou průjem, plynatost, křeče v břiše, pokles hmotnosti a také únava. Tato porucha se může projevit v kterémkoliv věku. Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb bylo v České republice v roce 2018 identifikováno 21 483 celiaků. Vzhledem k nejednoznačnosti příznaků, což může vést k nepřesné diagnóze, může být postižených celiakií kolem 40 tisíc.

Následující tabulka ukazuje zájem klientů VZP o příspěvek na bezlepkovou dietu za poslední 3 roky a kolik jim VZP vyplatila. V roce 2019 stoupl počet žádostí o příspěvky oproti roku 2018 o 11 %.

 

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Počet příspěvků

Celkem vyplaceno Kč

Počet příspěvků

Celkem vyplaceno Kč

Počet příspěvků

Celkem vyplaceno Kč

Dospělí
(studenti do 26 let)

1 892

5 568 682

2 042

6 007 841

2 239

6 867 797

Děti
(do 18 let)

7 766

22 948 762

8 617

25 510 339

9 560

28 324 250

Celkem

9 658

28 517 444

10 659

31 518 180

11 889

35 192 047

V další tabulce je uveden za rok 2019 počet žádostí o příspěvky a kolik celkem vyplatila klientům VZP v jednotlivých krajích. Nejvíce bylo žádostí v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, nejméně naopak v kraji Karlovarském.

Kraj

Počet příspěvků

Celkově vyplacená částka v Kč

Hlavní město Praha

2108

7 358 576

Středočeský

876

2 585 198

Jihočeský

816

2 407 166

Plzeňský

476

1 404 873

Karlovarský

198

575 829

Ústecký

742

2 190 045

Liberecký

581

1 707 701

Královéhradecký

385

1 130 162

Pardubický

609

1 805 541

Vysočina

727

5 156 429

Jihomoravský

1425

2 407 166

Olomoucký

682

2 028 151

Moravskoslezský

1341

3 983 301

Zlínský

926

2 765 354

Celkem

11 889

35 192 047

Celiakie je neléčitelné onemocnění a jediný způsob, jak ji „léčit“, je dodržovat trvale přísnou dietu. Potraviny bez lepku ovšem nejsou levnou záležitostí. VZP proto již řadu let nabízí svým klientům mezi benefity souvisejícími s péčí o zdraví mimo jiné i příspěvek až 6 000 Kč na bezlepkové potraviny. Je to nejvyšší částka ze všech zdravotních pojišťoven. Podrobnější informace a podmínky pro získání příspěvku naleznete zde. O příspěvek se žádá 2x ročně a je určen dětem do 18 let a dospělým do 26 let, kteří mají status nezaopatřené dítě – student.

Vlastimil Sršeň
Tiskový mluvčí