Bezlepková dieta

Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

Příspěvek je určen na potraviny s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“, zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2020, nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2020
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2020

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“ nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny.

Příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny (zelenina, maso apod.).

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Předložené doklady o nákupu se mohou vždy v příslušném pololetí sčítat. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Jak získat příspěvek?

Předložte ve stanovených termínech doklad o zaplacení na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Žádost o vyplacení příspěvku na bezlepkovou dietu musí být podána za 1 pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2020 a za 2. pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2020. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2020 podaná prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2020.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2020 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K žádosti o příspěvek na bezlepkovou dietu je třeba přiložit Doklad o diagnóze (předkládá se pouze při prvním podání žádosti o tento příspěvek).

Nezapomeňte potřebné doklady (např. zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.