Průlom v komerčním zdravotním pojištění cizinců!

4. 4. 2013

Nové zdravotní pojištění pro cizince od Pojišťovny VZP, a.s., jako jediné na trhu zcela svým rozsahem odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění!

2. dubna 2013 uvádí Pojišťovna VZP, a.s., do prodeje nové zdravotní pojištění pro cizince s názvem Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE. Tato novinka znamená přelom v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců. Poprvé v historii si cizinci mohou sjednat komerční zdravotní pojištění ve stejném rozsahu, jakým disponují i čeští občané ve veřejném zdravotním pojištění.

Nové komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE  je rozšířením Komplexního zdravotního pojištění cizinců a je určeno pro všechny cizince, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči. Je samozřejmostí, že pojištění odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR.  Toto pojištění je na rozdíl od jiných komerčních pojištění pro cizince zcela bez výluk a tudíž svým rozsahem plně odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění.  Právě v tom spočívá unikátnost produktu. Na trhu nenaleznete žádnou jinou komerční pojišťovnu, která by obdobný produkt nabízela.

Pojištěným osobám je poskytována zdravotní péče ve více než 4500 zdravotnických zařízení, a to do výše 3 miliónů Kč za jednu pojistnou událost. Obavy, že by byl takto vysoký limit vyčerpán, rozhodně nejsou namístě. Celková výše limitu pojistného plnění za všechny pojistné události není nijak stanovena. Pojištění si mohou sjednat osoby všech věkových kategorií, což v minulosti nebylo možné. Samozřejmostí je také možnost připojištění péče o novorozence.

Nadstandardní asistenční službu zajišťuje renomovaná mezinárodní společnost AXA ASSISTANCE. Ta mimo jiné objedná pacienta u smluvního lékaře na konkrétní termín, zajistí převzetí pojištěného do péče u dětského nebo praktického lékaře či sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta v průběhu hospitalizace. Veškerý komfort pojištěného je tak zcela zajištěn.

Také zdravotnická zařízení nový produkt vítají. U tohoto produktu již rozhodně není třeba dlouze ověřovat, zda je pacient řádně pojištěn a má tedy na danou léčbu nárok.  

Pojišťovna VZP, a.s., je dceřinou společností největší veřejné zdravotní pojišťovny VZP ČR. Na trhu působí od roku 1994 jako součást mateřské společnosti a v roce 2004 se stala samostatným právním subjektem. V oblasti komerčního zdravotního pojištění má mnohaleté zkušenosti, a to zejména v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců, kde je největším pojistitelem na trhu s více než 4500 smluvními zdravotnickými zařízeními.

Více informací na www.pvzp.cz

Lucie Vojtíšková
Marketing a propagace
Pojišťovna VZP, a.s.