Procedury hrazené zdravotní pojišťovnou v rámci rehabilitace

 13. 3. 2023 | Tiskové zprávy

Aby mohla být fyzioterapeutická péče hrazená zdravotní pojišťovnou, musí být pacientovi indikována a předepsána ošetřujícím lékařem. Rehabilitaci mohou předepisovat jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté. Fyzioterapeutická léčba může být předepsána pouze na dokladu „Poukaz na vyšetření/ošetření FT“. Zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti.

Zdravotní péče bude pojištěnci uhrazena z veřejného zdravotního pojištění u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, tj. u poskytovatele, který má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou pojištěnce.

Doba platnosti poukazu a náležitosti

Platnost poukazu je 7 dní od vystavení a na tuto skutečnost by vás měl lékař upozornit, ale najdete ji taktéž uvedenou na formuláři. Ačkoli má poukaz sedmidenní platnost, neznamená to v praxi, že hned musíte začít rehabilitovat. Je běžné, že vás na fyzioterapii na odborném pracovišti objednají s časovým odstupem od vystavení. Poukaz je do 7 dnů třeba uplatnit. Některá pracoviště fyzioterapie akceptují objednání po telefonu či elektronicky. Poukaz následně odevzdáte při první fyzické návštěvě v objednaném termínu.

Poukaz musí být ošetřujícím lékařem správně a úplně vyplněn. Fyzioterapeut nemá oprávnění doklad jakkoli měnit nebo doplňovat.

Na poukazu musí být indikujícím lékařem vždy uvedena jednoznačná specifikace požadované péče, tedy požadovaných zdravotních výkonů, cíl, kterého má být rehabilitací dosaženo, a kontraindikace a možná rizika vyplývající z aktuálního klinického stavu pacienta.

V případě, že poukaz nebude obsahovat nezbytné údaje, musí fyzioterapeut doklad vrátit k doplnění/upřesnění ošetřujícímu lékaři. Jestliže fyzioterapeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný poukaz, hrozí mu, že poskytnutá péče nebude uhrazena.

Procedury a výkony v rámci rehabilitace

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené např. reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech), měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů, léčebná tělesná výchova (a to i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy, dále speciální techniky vycházející z pohybového vývoje člověka apod.), elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk, kineziologické vyšetření a další výkony v souladu s platným Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Z koupelí jsou hrazeny vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – tedy např. vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, subakvální masáže nebo střídavé skotské střiky.

Některé výkony, které mohou být poskytované v rámci ambulantní fyzioterapie, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění – např. klasické masáže (celotělová i částečná), masáže lávovými kameny, perličkové koupele. Zmíněné procedury si musí pacient zaplatit sám jako samoplátce – lékař má povinnost o této skutečnosti pacienta informovat předem.

Počet opakování rehabilitačních procedur

Maximální počet opakování jednotlivých hrazených procedur určuje frekvenční omezení poskytovaných výkonů, které je dáno Seznamem zdravotních výkonů. Seznam zdravotních výkonů je obsahem vyhlášky Ministerstva zdravotnictví v platném znění.

Příklad frekvenčního omezení:

  • reflexní masáž (výkon 21713) – má dobu trvání 30 minut, lze vykázat 1x za den a 10x za čtvrtletí
  • komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001) – má dobu trvání 45 minut, lze vykázat pouze 1x při zahájení kinezioterapie
  • kontrolní kineziologické vyšetření (výkon 21003) – má dobu trvání 20 minut, lze vykázat 1x za den a 4x za čtvrtletí
  • fyzikální terapie II (kód 21113) – např. elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, přístrojová lymfodrenáž, parafín, podtlakové přístroje, terapie TENS – délka výkonu je 15 min), lze vykázat 2x za den