Pro formuláře od zaměstnavatelů máme P. O. BOX

 22. 2. 2016 | 

Pro zajištění komfortnější komunikace mezi zaměstnavateli a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR byla zřízena nová adresa: VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava, určená pro zasílání formulářů, které jsou zaměstnavatelé povinni zdravotní pojišťovně předávat.

Jedná se o formuláře:

Zavedení jednotné poštovní doručovací adresy přispívá ke snazší a rychlejší komunikaci, proto by zaměstnavatelé, kteří jsou dosud zvyklí zasílat tyto formuláře v papírové podobě na adresu své regionální pobočky VZP, měli využívat tuto novou adresu.

Sem doručené formuláře ihned přebírá naše jihlavské "skenovací centrum", které je přenáší do digitální formy. To výrazně zrychlí a zjednoduší přístup k zasílaným údajům a výrazně omezí nutnost manipulace s papírovými doklady.

Adresa na P. O. BOX 111 slouží výhradně pro příjem výše uvedených dokumentů, nikoliv k zasílání jiného typu korespondence.