Příspěvek VZP lze použít na lyžák pořádaný školou, školkou nebo dětským domovem – ostatním pomůže s úhradou sportovního kroužku nebo s pořízením permanentky do posilovny

 16. 1. 2024 | Tiskové zprávy

Příspěvek VZP na sportovní kroužky a další pohybové aktivity dětí letos vzrostl na 2 000 korun. Nejmladším klientům tak pojišťovna přispěje na úhradu pravidelných sportovních aktivit, které se konají ve škole, školce, ale například také v domech dětí a mládeže, spolcích, klubech apod., oproti loňsku dvojnásobnou částku. Klienti, kteří již oslavili 15. narozeniny prostředky mohou použít i na pořízení permanentky třeba do posilovny. Nově je možné z příspěvku financovat část nákladů na školní lyžařský kurz.

Školní lyžařské kurzy jako uznatelný náklad

Děti, které letos absolvují lyžařský kurz pořádaný školským zařízením, nově budou moci dvoutisícový příspěvek na pohybové aktivity využít také k úhradě nákladů na tento kurz. VZP bude akceptovat kurzy pořádané nejen základní školou, ale také školou mateřskou či školou střední. Příspěvek bude možné využít také na lyžařské kurzy pořádané domovy dětí a mládeže a dětskými domovy. Společnou podmínkou ve všech výše uvedených případech vždy je, aby se jednalo o kurz v délce trvání minimálně pěti po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Pokud chce klient čerpat příspěvek na lyžařský kurz pořádaný jedním z výše uvedených školních zařízení platí následující podmínky:

  • Žádost o příspěvek je možné podat až po absolvování lyžařského výcviku
  • Absolvování lyžařského výcviku potvrzuje zákonný zástupce a pořádající školní zařízení, a to výhradně na tiskopisu VZP ČR: Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném kurzu
  • Tiskopis VZP ČR slouží zároveň jako doklad o úhradě. Jiný doklad či potvrzení VZP ČR nebude akceptovat.
  • Při podání žádosti nesmí být datum vystavení tiskopisu starší než 3 měsíce od data jeho vystavení školským zařízením.

Další možnosti využití příspěvku na pohyb

V případě nejmladších klientů, tj. kojenců do 1 roku, je možné uhradit z příspěvku plavání organizované v kroužcích, spolcích apod. nebo vaničkování.

Klienti VZP ve věku od 15 do 18 let mohou dva tisíce korun využít na pořízení permanentky do posilovny, bazénu apod. (pozn. u dospělých klientů tato částka činí 1 000 Kč).

Příspěvek na pohybové a sportovní aktivity lze uplatnit také při hrazení členských příspěvků, startovného či sportovní prohlídky absolvované za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.

Způsob čerpání příspěvku – termíny a podmínky

V rámci čerpání příspěvku je možné podat až dvě žádosti ročně (do vyčerpání stanoveného limitu, tj.  2 000 Kč). Pokud například rodič zaplatí 4 x 500 Kč za čtyři různé sportovní aktivity, podat může dvě žádost, tj. kumulovaně vždy s dvěma doklady.

Akceptovány jsou platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

Příspěvek na pohyb pro dospělé

Pro dospělé je určen příspěvek na pohybové aktivity ve výši 1 000 Kč. Využít je mohou na permanentky, členské příspěvky, kurzy, startovné apod. Více podrobností o možnostech čerpání najdete zde.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí