Přehled OSVČ adresujte na P. O. BOX

29. 3. 2017

Vyplňujete přehled příjmů a výdajů OSVČ jako papírový formulář a zasíláte ho poštou? Pro zaslání formulářů nově slouží adresa: VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava.

Ilustrační obrázek

Zavedení jednotné poštovní doručovací adresy přispívá ke snazší a rychlejší komunikaci mezi plátci pojistného a VZP. Proto bychom uvítali, kdyby osoby samostatně výdělečně činné přednostně využívaly tuto novou adresu, pokud dosud zasílají formuláře přehledu OSVČ v papírové podobě na adresu své pobočky VZP. Informace byla uvedena i v dopisu, který dostaly všechny OSVČ spolu s vyúčtováním plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za rok 2016.

Formuláře doručené na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava ihned přebírá naše jihlavské "skenovací centrum", které je přenáší do digitální formy. To výrazně zrychlí a zjednoduší přístup k zasílaným údajům a výrazně omezí nutnost manipulace s papírovými doklady. P. O. BOX 111 slouží již od loňského roku pro zasílání formulářů, které jsou zdravotní pojišťovně povinni předávat zaměstnavatelé.

Formulář přehledu OSVČ si můžete vyzvednout v papírové podobě na všech pobočkách VZP. Na našich webových stránkách je ale k dispozici interaktivní formulář i s vysvětlivkami, který vás výpočtem provede. Je možno ho vyplnit, vytisknout a podepsaný podat na pobočce VZP nebo poslat poštou. Formulář můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky, nebo k jeho podání můžete využít VZP Point (více informací najdete na /ekk).

Do kdy podat přehled za rok 2016?

  • OSVČ, které nejsou povinny podat daňové přiznání – nejpozději do 10. dubna 2017.
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce – nejpozději do 2. května 2017 musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit, nejzazším termínem pro podání Přehledu je pak 3. srpen 2017.
  • ostatní OSVČ – nejpozději 3. května 2017.