Pozitivní list: Pro VZP úspora 1,5 miliardy, pro pacienty záruka léků bez doplatku

29. 10. 2014

Přínos zaznamenávají i firmy, které nabídnou pojišťovně slevu.

Zařazení konkrétního léku na Pozitivní list VZP znamená pro daný přípravek mnohdy i více než 10% zvýšení podílu na trhu. Naopak – po vyřazení přípravku jeho podíl na trhu výrazně klesá. Vyplývá to ze zkušeností, které VZP udělala za rok a půl fungování lékových Pozitivních listů. Úspory za léky se za tu dobu přiblížily 1,4 miliardy korun. Tyto peníze VZP obratem vrátila do kvalitnější péče o své klienty.

Na Pozitivní list zařazuje VZP ekonomicky nejvýhodnější varianty ve skupině léčiv se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání a stejnou sílou. Pro pacienty jsou tato léčiva vždy bez doplatku.

Mezi hlavní kritéria patří i počet léčivých přípravků ve skupině (minimálně 3) a výše slevy, kterou je dodavatel ochoten VZP nabídnout. Ta musí být minimálně 15 % nebo musí pro VZP generovat úsporu alespoň 50 milionů korun v dané lékové skupině.

Loni VZP díky Pozitivnímu listu ušetřila 425 milionů korun. Letos se očekává další zhruba miliarda. Další úspory zaznamenává ovšem celý zdravotní systém v Česku, protože snížení cen platí i pro ostatní zdravotní pojišťovny.

Zařazení přípravku na seznam je ovšem všestranně výhodné – přínos zaznamenávají nejen pojišťovny a klienti, ale i firmy, které slevu nabídly. Následující příklady ukazují, jak se měnil podíl na trhu u léků, které VZP na seznam dala či naopak vyškrtla.

  • Stacyl                          za 5 měsíců po zařazení +9 %
  • Zocor                           za 13 měsíců po zařazení +13 %
  • Amaryl                         za 17 měsíců po zařazení +14 %
  • Helicid 20 Zentiva     za 8 měsíců po vyřazení -10%

V současnosti je na Pozitivním listu VZP 79 unikátních kódů léčiv. Smlouvy jsou uzavírány na 6 měsíců s možností prodloužení. Metodika výběru je na www.vzp.cz, kde jsou i výzvy pro zařazení léků na Pozitivní list.

Cílem pro další období je mít na seznamu co nejvíce skupin a tím zajistit pro pacienty varianty bez doplatku.

Základní filozofie Pozitivních listů VZP: 

  • Je–li na určitou nemoc více zaměnitelných léků se stejnou účinnou látkou, které ale mají různou cenu, je pro pojišťovnu i pacienta nejvýhodnější, když lékař předepíše ten nejlevnější přípravek.
  • Léky, které VZP zařazuje či v budoucnu dále bude zařazovat na Pozitivní listy, jsou pro pacienta dostupné v lékárnách vždy bez doplatku!
  • Není ohrožena kvalita a účinnosti léčiva, protože se vždy jedná o léčiva zaměnitelná. Studiemi je řádně ověřen a kontrolován jejich účinek. Pacienti se tak nemusí obávat o kvalitu a účinek těchto léčiv. 
  • Předepisování léků na pozitivních listech pojišťovna lékařům nenařizuje, ale pouze doporučuje. Pokud je to z medicínského hlediska odůvodněné, lékař může předepsat jiný lék, který na Pozitivním listu není.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí