O stahování léků by měli informovat pacienty i lékaři

16. 9. 2016

Lékaři, ale i lékárny, by měli informovat pacienty o tom, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje z trhu některé přípravky.

Ilustrační obrázek

„Běžný postup je takový, že náš ústav zveřejňuje tyto informace ze zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetu. Tak to děláme v případě každého stahování léku z důvodu závady jakosti,“ řekla Právu ve středu mluvčí uvedeného ústavu Lucie Přinesdomová. Dodala, že v případě záměny léků ze společnosti Zentiva, které v důsledku toho musejí být staženy z trhu, se tak stalo okamžitě a SÚKL nařídil jejich stahování jako první ze států, kam čtyři přípravky Zentivy, které jsou vadné, byly dodávány.

„Kromě toho byla o této skutečnosti neprodleně a individuálně informována také Česká lékárnická komora. Samostatně pak komunikujeme s médii, aby se tato informace dostala mezi širokou odbornou i laickou veřejnost,“ uvedla mluvčí Přinesdomová. Na dotaz Práva, zda to stačí, když ne každý má přístup k internetu, aby si mohl ověřit na stránkách SÚKL, které šarže uvedených léků se stahují, odpověděla, že cílené informování lékařů bylo až do roku 2014 povinností krajských úřadů. Novelou zákona však byla tato povinnost odstraněna.

Podle jejích slov lékárny okamžitě začaly závadné šarže léků stahovat a vyzývají i pacienty, kteří léky užívají, aby je do lékáren vrátili. Vše je ovšem na základě osobní komunikace lékárníka s pacientem.

Náklady na stažení 10 miliónů korun

Rovněž lékaři, kteří tyto léky předepisují, by měli informovat pacienty o tom, že lék může být závadný. S ním by se měli dostavit do lékárny nebo přímo k lékaři, aby jim zde zkontrolovali, zda je šarže léku správná, nebo naopak vadná.

Podle některých zdrojů náklady společnosti Zentiva na stahování závadných čtyř druhů léků budou zhruba deset miliónů korun, netýkají se pouze stahování léků z České republiky, ale i z ostatních států, kam je Zentiva dodala.

V Česku se nedá přesně spočítat, kolik pacientů čtyři druhy závadných léků užívá, ale podle SÚKL jsou jich tisíce a vydaných léků mohou být desetitisíce.

„Tyto léčivé přípravky jsou zpravidla předepisovány na delší dobu, tedy ve větším počtu balení, čímž se snižuje i počet ohrožených pacientů, protože ti by se s léky měli hned dostavit ke svému lékaři nebo do lékárny, kde šarže budou zkontrolovány,“ uzavřela Přinesdomová.

Postup pro pacienty: Zkontrolujte si číslo šarže u léků: ATRAM 12,5; NEUROL 0,25; NEUROL 0,5; OXAZEPAM LÉČIVA, případně PREDNISON 20 LÉČIVA. Pokud zjistíte, že máte šarži uvedenou v tabulce na webu SÚKL, přestaňte daný lék používat. Načatá i nenačatá balení vraťte v lékárně, nejlépe však v té, ve které vám byl lék vydán. Lékárna provede výměnu za nezávadné balení. Pokud lékárna odmítne lék vyměnit nebo pokud se objeví jakékoli jiné komplikace, kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci, společnost Zentiva, tel. č. + 420 277 011 900 (denně od 8 do 20 hodin) nebo na e-mailu: cz-info@sanofi.com. Pokud se u vás v rámci užívání tohoto léku objevily jakékoli nežádoucí účinky, nahlaste je SÚKL: farmakovigilance@sukl.cz. Pokud máte jinou šarži než výše uvedenou, můžete lék dále používat obvyklým způsobem. V případě dotazů či pochybností ohledně léčby se obraťte na ošetřujícího lékaře.

Zdroj: Právo
Autor: Václav Pergl

Další informace: viz Avízo SÚKL Upozornění na opatření v souvislosti s možnou závadou v jakosti léků ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM, PREDNISON, DOLMINA, HYDROCHLOROTHIAZID, PYRIDOXIN a SIMVACARD