Nové zakázky na IT ušetří VZP 70 milionů korun

21. 10. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna úspěšně pokračuje ve snižování nákladů na vlastní provoz. Nejnověji se jí podařilo dokončit další dvě významné veřejné zakázky v oblasti IT, díky kterým ušetří 70 milionů korun. Obě zakázky byly realizovány formou otevřených výběrových řízení.

Úsporu minimálně 40 milionů korun přinese v příštích třech letech nová rámcová smlouva na nákup licencí k softwarovým produktům Oracle. Veřejnou soutěží se podařilo získat velmi příznivé ceny, které v průměru klesly o 39 % oproti cenám předpokládaným. Dalších úspor navíc VZP dosáhne snížením ceny podpory nově nakupovaných licencí - cena podpory totiž bude vycházet z nižší pořizovací ceny licencí.

Téměř třicet milionů pak pojišťovna ušetří v příštích třech letech za licence k softwarovým produktům Microsoft. Výsledkem otevřeného výběrového řízení na 3 roky je nová smlouva platná od října 2013, díky které se podařilo snížit ceny o 9 % oproti dřívějšku. Současně byl optimalizován (ve většině případů směrem dolů) počet licencí.

Už v létě VZP informovala například o tom, že se jí daří radikálně snižovat náklady na telefonické a datové služby. Výdaje na pevné linky a mobily klesly letos oproti roku 2008 o 72 %, tedy o 24 milionů korun. Náklady na datové služby poklesly za uvedené období ještě více, a to o 80 % (tj. 36 milionů). Podrobnosti najdete zde.

O tom, že se pojišťovna snaží v maximální možné míře minimalizovat náklady na informační technologie, svědčí i následující srovnání: Podle analýzy společnosti Gartner, která je nezávislou celosvětovou autoritou v poradenství v oblasti ICT, jsou v pojišťovnictví průměrné náklady na IT 3,1 % z obratu (u státních organizací dokonce 8 %). U VZP náklady na IT dělají méně než 0,6 % z obratu (resp. z předepsaného pojistného) – viz graf.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí