VZP šetří za telefony desítky milionů

25. 6. 2013

Všeobecné zdravotní pojišťovně se daří radikálně snižovat náklady na telefonické a datové služby. Výdaje na pevné linky a mobily klesly letos oproti roku 2008 o 72 %, tedy o 24 milionů korun. Náklady na datové služby poklesly za uvedené období ještě více, a to o 80 % (tj. 36 milionů).

VZP tato čísla zveřejňuje s cílem ukázat, že se snaží v maximální možné míře šetřit i na svém vlastním provozu. Pro představu: Částka ve srovnatelné výši by pokryla moderní protonovou terapii pro sto dvacet pacientů s rakovinou v Protonovém centru v Mnichově.

VZP předpokládá, že za pevné hlasové a veškeré mobilní služby vydá letos odhadem kolem 9 milionů, přičemž v roce 2008 to bylo více než 33 milionů. Také u pevných datových služeb budou letos předpokládané výdaje pod hranicí 10 milionů korun, zatímco v roce 2008 to bylo přes 45 milionů.

Mezi kroky, díky kterým se podařilo dosáhnout tak vysokých úspor, patří například rušení nevyužívaných pevných linek či nastavení limitů pro mobily podle jednotlivých pracovních pozic a srážky ze mzdy za jejich překročení. Veřejné zakázky na nové poskytovatele jsou vyhlašovány maximálně po třech letech, poslední výběrová řízení proběhla formou elektronické aukce.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí