Nová verze DR, přechodné období

  23. 6. 2016

Ilustrační obrázek

Dovolujeme si vás upozornit na novou verzi DR 6.2.31 platnou od 1. 7. 2016 a na vyhlášení přechodného období.

Dovolujeme si vás upozornit na změnu verze datového rozhraní vyplňovanou v úvodní větě dávky – nová verze DR je 6.2.31, platí od 1. 7. 2016 (viz Časový sled verzí datového rozhraní) a je stejná pro všechny druhy dokladů / typy dávek. Změna DR se týká dokladu 10 (Recept) a dokladu 03 (Zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP). VZP v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016.

Podle standardních pravidel lze v tomto přechodném období uvedené typy dávek předávat jak v nové verzi 6.2.31, tak i ve starší verzi 6.2.30 (prodloužení platnosti verze 6.2.30 až do období dávky 09/2016, za období dávky 10/2016 a novější lze předávat již pouze ve verzi 6.2.31). Vzhledem k charakteru změn DR bude VZP v tomto přechodném období přijímat i ostatní typy dávek jak v DR verze 6.2.31, tak i v DR verze 6.2.30.