Nová úloha ve VZP Pointu pro zjištění registrujících PZS pojištěnce

  2. 9. 2021

Ilustrační obrázek

Spustili jsme novou funkcionalitu VZP Pointu, která umožnuje uživatelům zastupujícím poskytovatele zjistit registrující PZS pojištěnce k požadovanému datu.

Služba je přístupná po přihlášení na VZP Pointu ve složce OVĚŘENÍ V REGISTRECH,  resp. přímo na adrese https://point.vzp.cz/online/online55.

Účelem služby je umožnit PZS poskytování koordinované zdravotní péče. Registrujícím PZS dále umožňuje ověřit soulad své interní evidence s evidencí Kapitačního centra, což je důležité pro úhrady a kontroly vykázané péče, neboť poskytnutí některé péče je podmíněno platnou registrací pojištěnce. Oproti již dříve provozované úloze „Vyhledání platnosti registrace pojištěnce ke kapitaci“, která umožňovala zjistit registrujícího PZS pouze v odb. 001 (všeobecné praktické lékařství), resp. 002 (praktické lékařství pro děti a dorost), umožňuje nová úloha navíc zjištění pro odb. 014 (klinická stomatologie) a u žen i odb. 603 (gynekologie a porodnictví). Výhodou nové služby je též rozlišení stavů, kdy pojištěnec není vůbec v evidenci dohledán, od chybějící registrace u PZS v jednotlivých odbornostech, což původní úloha nepodporovala.

Vzhledem k ručnímu zadávání čísla pojištěnce je nová online úloha na VZP Pointu vhodná zejména k postupnému ověřování jednotlivých pojištěnců, např. v návaznosti na návštěvu ordinace. Pro komplexní ověření kupř. celé kartotéky připravujeme ještě letos zpřístupnění B2B služby RegistracePojistencePZSB2B. Poté budou moci dodavatelé SW pro PZS tuto funkcionalitu přidat i do svých aplikací.