NEZAPOMEŇTE: Pátek 2. května je posledním dnem pro podání Přehledu

30. 4. 2014

Pátek 2. května 2014 je pro osoby samostatně výdělečně činné posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. VZP každý rok eviduje přes 30 tisíc zapomnětlivců, kteří Přehled nepodají včas. Zákon umožňuje potrestat takové opomenutí v krajním případě pokutou až 50 tisíc korun.

Do 2. května musí letos podnikatelé doručit Přehled buď na podatelnu VZP, nebo ho podat elektronicky. V případě, že Přehled posílají poštou, postačí podací razítko s pátečním datem. Termín se týká většiny osob samostatně výdělečně činných (všech, které si podávají samy daňové přiznání). Zákon jim ukládá předložit pojišťovně Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Zhruba třicet tisíc zapomnětlivců, kteří každoročně mají s podáním Přehledu v termínu problémy, představuje o něco více než 5 % všech OSVČ, které VZP eviduje (celkem jich je cca 590 tisíc). Často jde ale o případy, kdy lidé ukončili nebo přerušili podnikání nebo podnikají při zaměstnání.

VZP po vypršení termínu pro podání Přehledu pravidelně upozorňuje opozdilce na nesplněnou povinnost. Nejpozději v průběhu června jsou informováni všichni. Pokud vše ještě v průběhu května nebo června uvedou do pořádku, mohou očekávat jen minimální nebo žádnou pokutu. Záleží například na tom, zda jde o opakované či jen ojedinělé pochybení.

Po podání Přehledu může vzniknout přeplatek, nebo nedoplatek. Přeplatky vrací VZP přesně v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30 dnů ode dne podání žádosti. Za žádost o vrácení přeplatku se přitom vždy považuje vlastní podání Přehledu, pokud z něho přeplatek vyplývá a pokud plátce nežádá o použití přeplatku na jiné platby (typicky na platbu následujících záloh). Naopak případný nedoplatek musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy byl nebo měl být podán Přehled.

Pokud podnikatel nepodává daňové přiznání sám, ale zpracovává ho za něj daňový poradce, je pro něj nejzazším termínem pro předložení Přehledu za rok 2013 až 1. srpen 2014. Musí ale tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna, např. předložením kopie plné moci, kterou zmocnil daňového poradce ke zpracování daňového přiznání.

Podrobnější informace najdete například zde.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí