Neumíte říkat „NE“? Naučte se to

21. 9. 2020

Ilustrační obrázek

„Kolikrát jsi dnes už dokázal říct NE?“ ptával se Steve Jobs svých zaměstnanců. Zakladatel společnosti Apple dobře věděl, proč to dělá – odmítání sice často vůbec není jednoduché, zato velice potřebné.

Neschopnost odmítat se projevuje v běžném životě i práci. Pokud jde o první případ, před více než deseti lety odborníci z Kalifornské univerzity v San Francisku zkoumali rizikové chování teenagerů. Ukázalo se, že nebezpečnost rychlé jízdy či řízení v opilosti si mladí lidé uvědomují, a že tudíž pouhé vysvětlování je od hazardování nemusí odradit.

Co je ke zbytečnému riskování ponoukalo? Byl to domnělý zisk v podobě prestiže a sebevědomí. Báli se „výzvu“ odmítnout, protože jim chybělo silné intuitivní osobnostní jádro, které získáváme teprve s věkem a zkušenostmi a jež lze posilovat pod vedením odborníka. Právě díky takovému jádru dokážeme vědomě pronikat k podstatě situací a správně se rozhodovat.

Co ztrácíme soustavným ANO

Jak vypadá den pracovníka, jenž neumí říkat NE a vždy říká ANO? Na každý mail či telefon reaguje vyčerpávající odpovědí a se žádostmi o radu na něj neustále dorážejí kolegové, kteří si zvykli, že je nikdy neodmítne. Totéž dělá jeho nadřízený, protože si nesčetněkrát ověřil, že úkoly řeší bez řečí a spolehlivě. Otázka je, jaký je u takového pracovníka poměr zisků a ztrát. Jeho prakticky jediným, ovšem velice sporným profitem je „vybudování“ pověsti slabocha, z jehož ochoty a znalostí lze kdykoli těžit. Pak už následují pouze čisté ztráty.

Ta první je kvantitativní, kdy na řešení cizích problémů mohou padnout i hodiny vzácného pracovního času. Druhá se protíná s hodnotami – dávat přednost druhým znamená platit odkládáním vlastních úkolů, plánů a snů na vedlejší kolej. Po ní však nikdy nelze dojet k pocitu vnitřního naplnění a seberealizace na základě osobního rozvoje, což je dnes jedna z nejkýženějších a nejvzácnějších životních hodnot. Lze ji prožívat jen do té míry, do jaké se daří naplňovat vlastní hodnoty a cíle – dnes a denně.

Místo razantních NE volí lidé často tzv. dobrá zdůvodnění: „Nechci se připravit o budoucí příležitost“, „Nechci vyvolat konflikt“, „Nechci vypadat jako hrubián“, „Nechci se negativně vymezovat.“ „Dobré důvody“ však cestu k vnitřnímu naplnění nedláždí.

Schůdná cesta vede přes koučink

U člověka, jehož vnitřní osobnostní jádro je slabé, vysvětlování, v čem je problém, většinou nestačí. Chce to spíš něco jako „mentální posilovnu“ a jednu z nejosvědčenějších představuje koučink. Jeho zakladatel Timothy Gallwey, americký kouč a spisovatel, byl původní profesí tenisový trenér a odtud také čerpal výstižné metafory: „Během souboje na kurtu je stav naší mysli mnohem silnější soupeř než ten na druhé straně dvorce“ nebo „Pokud kouč pomůže hráči odstranit vnitřní bariéry, které mu brání podat dobrý výkon, nebo alespoň zmenšit jejich vliv, hráč se výrazně zlepší.“

Dobrý kouč svému klientovi pomůže najít silné stránky, naučit se pracovat s těmi slabšími, posílit své vnitřní jádro a najít jak své osobní cíle, tak cestu k jejich naplnění. Součástí této změny by mělo být bezděčně osvojení schopnosti říkat NE a asertivního chování. Z člověka se však nestane sobec. Dojde k jakémusi vyrovnání, kdy se slovy amerického kouče Stephena Coveyho naučíme „odlišovat naléhavé od důležitého“.

Jak takové zdravé rozlišování vypadá? Možností je nepřeberně, tak jen pár příkladů. Po odmítnutí „pana naléhavého“ mu poděkujeme za důvěru nebo zájem, řešení jen nastíníme, ale nepustíme se do jeho realizace se vším všudy. Jinou variantou je, že místo sebe nabídneme někoho jiného a dáme na něj kontakt, další, že pomoc odložíme na později či vyhovíme pouze částečně atd. No a oslovil-li nás „pan důležitý“, vyhovíme mu.

Čím NE není

Pokud se chceme naučit říkat NE, musíme si uvědomit, že:

NE neznamená promarnit příležitost. NE ve skutečnosti znamená ANO všemu, co je pro nás správné.

NE z nás nedělá hrubiána. NE naopak vyjadřuje, že respektujeme sebe i druhého.

NE není nic zraňujícího. Upřímné NE je vždycky lepší než falešné ANO.

NE nevytváří pole pro střet. Jasným NE nastavujeme mantinely a artikulujeme vlastní potřeby.

NE nás ve skupině nesnižuje. Soustavné přikyvování nás v životě posune do pásma průměru, zrcadlícího, co druzí zrovna říkají. ANO z nás v očích druhých neudělá siláky, stejně jako NE z nás neudělá slabochy.

NE od nás neodežene přátele. Pokud okolí nerespektuje naše Já, naše hodnoty a naše hranice, pak je netvoří ti, jež bychom měli považovat za přátele a stát o jejich přízeň.

© Všeobecná zdravotní pojišťovna