Nejčastěji předepisovaným zdravotnickým prostředkem (ZP) na poukaz jsou absorpční pomůcky pro inkontinentní pacienty. Jaké zde platí zásady?

  11. 1. 2022

Ilustrační obrázek

Zdravotnické prostředky absorpční pro inkontinentní pacienty předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti GER (geriatrie), GYN (gynekologie), CHI (chirurgie), NEF (nefrologie), NEU (neurologie), PED (pediatrie), PRL (praktický lékař), URN (urolog) na Poukaz.

Nově pak od 1. 1. 2022 i odbornosti SDP (sestra v domácí péči) a SLO (sestra v lékařských oborech). Odbornost souvisí s konkrétním typem ZP, viz Úhradový katalog VZP – ZP. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce pouze při prokázané patologické inkontinenci.

Odborný lékař je povinen písemně informovat praktického lékaře, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, o provedeném vyšetření a jeho výsledcích, v případě preskripce pomůcek i o ZP a jejich množství, které pojištěnci předepsal.

ZP absorpční pro inkontinentní pacienty mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců (tzv. maximální preskripce). Tato maximální preskripce je možná pouze u pacientů se stabilizovanou inkontinencí, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství předepsaných ZP.

Indikací pro předpis absorpčních ZP je inkontinence, která je dělena do tří stupňů dle závažnosti postižení:

  • I. stupeň – mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin
  • II. stupeň – mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin + fekální inkontinence
  • III. stupeň – mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin + smíšená inkontinence

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je pojišťovnou vždy hrazeno maximálně 150 kusů/měsíc, a to:

  • u I. stupně inkontinence nejvýše do 449,65 Kč/měsíc
  • u II. stupně do celkové výše 900,45 Kč/měsíc
  • u III. stupně do celkové výše 1 699,70 Kč/měsíc.

Zásadní je spoluúčast u pacientů s inkontinencí I., II. i III. stupně. Pro I. stupeň platí spoluúčast ve výši 15 %, v II. stupni činí výše spoluúčasti 5 % , ve III. stupni inkontinence tvoří spoluúčast 2 % z ceny prostředku.

U inkontinenčních podložek platí možnost čerpání pro inkontinentní ve III. stupni se spoluúčastí 25 % z ceny.

Spoluúčast pojištěnce, tj. doplatky stanovené zákonem se vybírají vždy, a to již od prvního vydaného kusu. Není tedy v žádném případě možné např. vydat pojištěnci menší množství kusů, než bylo lékařem předepsáno, a kompenzovat tím výši doplatku.

Na konečnou cenu se v případě spoluúčasti pojištěnec a pojišťovna až do vyčerpání případného limitu vždy skládají ve stanoveném poměru, kdy z reálné ceny pojištěnec zaplatí svou spoluúčast a pojišťovna zaplatí zbytek. Jde tedy o poměr, v jakém si mezi sebe rozpočítají reálnou cenu. Pokud je spoluúčast pojištěnce 15 procent, je třeba od ceny balení odečíst 15 procent, to zaplatí pojištěnec, a zbytek, 85 procent ceny balení, zaplatí pojišťovna (čili složí se v poměru 85/15). Pokud spoluúčast je 5 procent, je poměr 95/5, u inkontinence III. typu je poměr 98/2.

Platí ten limit, kterého pacient dosáhne při čerpání těchto pomůcek dříve – buďto finanční, nebo kusový.

Veškeré potřebné informace jsou k dispozici v Číselníku VZP – Zdravotnické prostředky, který je včetně související metodiky dostupný na  www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky