Na sportovní a pohybové aktivity dětí VZP přispěje dva tisíce korun, využít je bude možné i na lyžařský výcvik

 20. 12. 2023 | Tiskové zprávy

Na sportovní a pohybové aktivity VZP dětem a mladistvým do 18 let v roce 2024 přispěje 2 000 korun, tedy dvojnásobek letošní částky. Právě z tohoto programu mohou rodiče využít příspěvek na uhrazení části nákladů spojených s lyžařským výcvikem. K dalším možnostem, kde prostředky pomohou, je například úhrada sportovních aktivit organizovaných v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže apod., pro starší děti také třeba na pořízení permanentky do posilovny.

Jak využít příspěvek k úhradě lyžařského výcviku

Příspěvek na sportovní a pohybové aktivity bude možné využít také k úhradě části nákladů na lyžařský výcvik organizovaný školou. Podmínkou bude pouze doložení, že se dítě výcviku zúčastnilo. Od 1. 1. 2024 proto bude za tímto účelem na webu VZP umístěn formulář Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu. Formulář klient vytiskne a po návratu dítěte z lyžařského výcviku jej nechá potvrdit školou. Spolu s žádostí o příspěvek jej následně doručí VZP. Není tedy nutné, jako je tomu u jiných příspěvku, k žádosti přikládat doklad o zaplacení. Formulář s potvrzením o absolvování lyžařského kurzu nesmí být při podání žádosti o příspěvek starší tří měsíců od data jeho vystavení.

Žádost lze podat online prostřednictvím aplikace Moje VZP, osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky anebo poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.