Na infarkty umírá výrazně méně lidí, VZP se navíc daří snižovat náklady

  21. 9. 2017

Ilustrační obrázek

Všeobecné zdravotní pojišťovně se v posledních letech povedla ve spolupráci s lékaři jen stěží uvěřitelná věc – dramaticky ubylo lidí, kteří v nemocnicích zemřeli s akutním infarktem myokardu, pojišťovna ovšem současně platí za jednoho pacienta s infarktem čím dál méně peněz. Není to ale v žádném případě tak, že by zdravotnická zařízení dostávala za lepší péči hůře zaplaceno. Úspor totiž VZP dosáhla vytrvalým tlakem na snižování cen předražených kardiologických materiálů. Dopad tak pocítili pouze jejich dodavatelé, jimž se snížily do té doby nepřiměřené zisky.

Údaje o nákladech, počtech pacientů a vyšší úspěšnosti léčby infarktů zveřejňuje VZP při příležitosti sobotního Světového dne srdce, který připadá na 29. září.

Hospitalizovaní klienti VZP s akutním infarktem myokardu a náklady na ně

 

2010

2016

Srovnání 2010/2016

Pacienti

11 056

10 223

  -7,53 %

Náklady celkem v Kč

1 316 083 492

1 202 565 692

  -8,63 %

Průměr na klienta v Kč

119 038

117 633

  -1,18 %

Úmrtí na 1 000 pacientů

78

62

-20,47 %

Pokles celkového počtu klientů VZP, kteří se v posledních sedmi letech s touto diagnózou léčili, je dán do značné míry poklesem počtu pojištěnců největší zdravotní pojišťovny. Výrazné snížení úmrtnosti pak jde na vrub stále se zlepšujícím metodám léčby a nástupu moderních technologií do praxe.

Zdánlivě protismyslný se pak ovšem zdá pokles průměrných nákladů na jednoho pacienta hospitalizovaného s infarktem. I to má ale své jasné vysvětlení. Od roku 2013 VZP totiž opakovaně snížila maximální ceny různých kardiomateriálů, které nemocnice nakupují od různých dodavatelů.

Snížení maximálních cen se týkalo speciálních stentů, které slouží k rozšiřování zúžených srdečních tepen, ale i dalších kardiomateriálů, jako jsou katétry, kardiostimulátory a kardiovertery. Pojišťovna tak zajistila průhlednější systém plateb a nově nastavené ceny se mnohem více přiblížily reálné hodnotě na trhu. Ve všech případech se změny odehrály bez omezení péče – výkonů s uvedenými materiály naopak vždy přibylo.

Onemocnění srdce, mezi které akutní infarkt myokardu patří, se řadí mezi takzvané civilizační choroby. Infarkt postihuje častěji muže než ženy a riziko stoupá s věkem. Za částečnou prevenci lze považovat zejména zdravý životní styl s vyváženou stravou, dostatkem pohybu a vyvarováním se zlozvyků, jako je kouření či nadměrné pití alkoholu.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí