VZP sníží ceny za katétry, pokračuje tak v úsporách za drahé kardiomateriály

  16. 2. 2015

Ilustrační obrázek

K dalšímu razantnímu snížení maximálních cen kardiomateriálů přistoupí od března Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tentokrát jde o úpravu týkající se takzvaných PTCA katétrů, které slouží k rozšiřování zúžených koronárních tepen. Předpokládaná roční úspora činí 123 milionů korun. VZP tím navíc pokračuje v nastavování průhlednějšího systému plateb za speciální zdravotnické materiály.

Počet vykázaných PTCA katétrů stoupl za 5 let o více než 4 tisíce kusů – v roce 2010 jich VZP uhradila 17 241, zatímco loni jich bylo už 21 483. Je tedy evidentní, že výkonů s použitím uvedeného materiálu přibývá a ani úspor nechce VZP dosáhnout omezením péče. I proto sáhla ke snížení maximálních cen ve svém číselníku platném od 1. března 2015. Nově nastavené maximální ceny by měly co nejvíce odpovídat reálné hodnotě na trhu.

Jak se od března změní cena PTCA katétrů v číselníku VZP

Kategorie PTCA katétrů Nynější průměrná max. cena Maximální cena od 1. 3. 2015
Dilatační balónky střednětlaké 20 541,67 Kč 8 536,55 Kč
Dilatační balónky vysokotlaké 18 515,28 Kč 8 536,55 Kč
Dilatační balónky nízkoprofilové 18 408,48 Kč 8 536,55 Kč
Dilatační balónky speciální 26 192,23 Kč 12 744,61 Kč
Dilatační balónky uvolňující léky 26 867,90 Kč 13 939,20 Kč

PTCA představuje zkratku pro perkutánní transluminární koronární angioplastiku. Jedná se o zákrok, kterým jsou rozšiřovány zúžené koronární tepny, přičemž cílem je zajistit lepší prokrvení srdečního svalu. Přes kůži (nejčastěji v třísle či na paži) je zaveden do místa zúžení koronárních tepen katétr, který má na svém konci balónek. Po jeho nafouknutí se zúžené místo rozšíří. Poté se balónek vyndá.

V loňském roce vydala VZP za PTCA katétry 324,82 milionu korun. Předpokládaná roční úspora po úpravě cen tak znamená snížení nákladu o 38 %.

Už loni přitom VZP dosáhla úspor ve výši 500 milionů korun díky dvojímu snížení cen koronárních stentů.

Jak se vyvíjely ceny koronárních stentů v číselníku VZP

  Průměr od ledna 2013 Maximum od dubna 2014 Maximum od října 2014
Stent kovový nepotahovaný 35 896 Kč 29 700 Kč 10 000 Kč
Stent kovový potahovaný 43 015 Kč 32 263 Kč 15 000 Kč
Stent potahovaný léčivem 57 894 Kč 51 026 Kč 24 000 Kč

Také v roce 2013 snížila pojišťovna náklady za kardiomateriály – tehdy šlo o úsporu 500 milionů korun díky snížení cen kardiostimulátorů a kardioverterů.

U obou případů z minulých let bylo úspor dosaženo bez omezení péče – naopak výkonů výrazně přibylo. Kardiovertery byly v roce 2014 použity v 2 292 případech, což je o 500 více než v roce 2012. Kardiostimulátor byly v roce 2014 použity v 5 386 případech, což je o 335 více než v roce 2012

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí