Máte melanom, uslyší letos 2 700 lidí. VZP zvyšuje jejich šanci na vyléčení

9. 3. 2017

Na bezmála čtyřnásobek stoupl za poslední tři roky počet klientů VZP, kteří využívají příspěvek na vyšetření kožních znamének. Tím značně snižují riziko, že by u nich mohl propuknout zhoubný melanom. Ten je nejagresivnějším typem rakoviny kůže a nezřídka bývá smrtelný. Včasný záchyt dává mnohem větší šanci na vyléčení. V roce 2016 o příspěvek na vyšetření požádalo 9 158 klientů a VZP jim vyplatila přes 4,1 milionu korun. Stejný benefit je v nabídce i pro letošní rok. Lékaři doporučují, aby si lidé nechali znaménka vyšetřit dříve, než teď po zimě začnou s pobytem na slunci.

Ilustrační obrázek

„Lékaři letos nově diagnostikují zhoubný melanom zhruba 2 700 lidí v Česku. Vyplývá to z dlouhodobých statistik a prognóz, které se od reality odchýlí vesměs jen minimálně,“ uvedl profesor Petr Arenberger, který pracuje jako přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a stojí v čele odborné dermatovenerologické společnosti. Zaštiťuje také populární akci Stan proti melanomu, při níž si tisíce lidí nechávají vyšetřit znaménka na ulicích vybraných měst. Také na této formě osvěty se VZP už několik let podílí.

Bez ohledu na to, že neustále přicházejí do praxe nové účinnější léky a že VZP vydává ročně na léčbu svých klientů s melanomem více než 280 milionů korun, denně v Česku zemře na tuto diagnózu v průměru jeden člověk. Včasné odhalení nemoci v jejím počátečním stadiu přitom může být pro pacienty životně důležité. VZP proto svým klientům nabízí už několik let příspěvek až 500 korun na vyšetření znamének dermatoskopem. Jak ukazuje následující tabulka, zájem díky opakovaným osvětovým kampaním prudce narůstá.

Zájem klientů VZP o příspěvek na vyšetření kožních znamének

 

Počet klientů

Vyplaceno v Kč

Rok 2014

2 338

1 050 717

Rok 2015

5 444

2 340 030

Rok 2016

9 158

4 140 427

Rozdíl 2016/2014

+291,7 %

+ 294,1 %

Z regionů projevili o příspěvek na vyšetření znamének v posledních dvou letech největší zájem vždy klienti VZP z jižní Moravy (loni 1 220 zájemců), z Moravskoslezského kraje (961) a z Pardubického kraje (939). Na opačném konci tabulky skončily střední Čechy (175). Nicméně nárůst je při porovnání let 2015 a 2016 zřejmý ve všech regionech, v některých i více než pětinásobný (např. Liberecký kraj).

Zájem klientů VZP o příspěvek na vyšetření kožních znamének v jednotlivých krajích

 

Rok 2015

Rok 2016

 

Počet klientů

Vyplaceno Kč

Počet klientů

Vyplaceno v Kč

Praha

453

204 050

669

309 130

Jihočeský kraj

511

199 500

899

432 870

Jihomoravský kraj

961

455 760

1 220

578 220

Karlovarský kraj

176

  53 600

429

130 700

Královéhradecký kraj

262

119 570

591

273 950

Liberecký kraj

  66

  31 400

360

178 420

Moravskoslezský kraj

659

249 080

961

418 530

Olomoucký kraj

238

117 300

432

213 200

Pardubický kraj

651

311 090

939

454 000

Plzeňský kraj

329

141 000

781

360 700

Středočeský kraj

117

  54 620

175

   84 420

Ústecký kraj

208

  73 760

378

142 440

Kraj Vysočina

269

132 000

520

257 550

Zlínský kraj

544

197 300

804

306 297

CELKEM

5 444

2 340 030

9 158

4 140 427

Vytrvalá osvěta vede kromě většího zájmu o prevenci také k tomu, že lidé toho o melanomu stále více vědí. V průzkumu, který VZP zorganizovala na svých pobočkách a v němž odpovídalo 689 náhodně vybraných respondentů, jich 85 % správně odpovědělo na dotaz, jak poznat nebezpečné znaménko. U zbývajících 15 % ovšem nelze vyloučit, že by mohli některé varovné příznaky vyhodnotit chybně.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí