Léčba závislostí stála VZP vloni víc než miliardu korun, z toho suverénně největší podíl „spotřebovali“ alkoholici

 26. 6. 2023 | Tiskové zprávy

alkohol

Lékařskou pomoc kvůli zdravotním problémům způsobených návykovými látkami vloni vyhledalo více než 42 tisíc klientů VZP, z toho dvě třetiny byli alkoholici, především pak muži. Celkem pojišťovna zaplatila za léčbu závislých přes 1,3 mld. Kč. Statistiku vydává pojišťovna k připomenutí Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Náklady VZP na léčbu závislostí každoročně stoupají, vloni to bylo o třetinu víc než před 5 lety. Počty závislých naopak výrazně nerostou. Lékaře vloni vyhledalo zhruba 42 tisíc pacientů, kteří se léčili s akutní intoxikací anebo při dlouhodobém užívání návykových látek s duševními poruchami a poruchami chování. Nejvíc z nich trpělo závislostí na alkoholu, častěji muži. Na rizikovou konzumaci alkoholu v Česku nedávno upozornila také Souhrnná zpráva o závislostech v ČR 2022. Ta uvádí, že Česko patří dlouhodobě mezi země s největší průměrnou spotřebou alkoholu na obyvatele. V kategorii rizikového pití alkoholu se pak podle ní nachází až 1,7 milionu dospělých.

Klienti VZP, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s návykovými látkami (2022)

 

Alkohol

Opioidy

Kanabinoidy

Sedativa nebo
hypnotika

Kokain

Ženy

8 597

831

308

1705

100

Muži

18 332

1 634

888

954

146

Celkem

26 929

2 465

1 196

2 659

246

Náklady
v tis. Kč

836 869

31 350

17 511

38 206

1 559

 

Jiná stimulancia
(pervitin)

Halucinogeny

Tabák

Prchavé
látky

Kombinace
drog

Celkem

Ženy

984

63

1 393

66

1 819

14 384

Muži

2 034

162

2 213

104

4 584

27 915

Celkem

3 018

225

3 606

170

6 403

42 299

Náklady v tis. Kč

78 490

1 247

4 947

1 234

275 238

1 286 651

Alkohol jako nejčastější příčina léčby taky u dětí a mladistvých

Statistika VZP ukazuje, že v péči lékařů z důvodu užití nějaké návykové látky skončilo 1 625 dětí. I zde byl stejně jako u dospělých nejčastější příčinou alkohol (884), dále pak marihuana (214) a pervitin (180). V porovnání s ostatními evropskými státy patří Česká republika v počtu dětských toxikomanů nad průměr. Na rizikové chování dětí a mladistvých také upozorňuje zmíněná zpráva o závislostech. Podle ní například 17 % teprve jedenáctiletých dětí přiznalo, že někdy v životě pilo alkohol, 39 % 16letých studentů pilo v posledních 30 dnech nadměrné dávky alkoholu a někteří (12 %) dokonce jednou či vícekrát týdně.

Děti a mladiství do 18 let, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s návykovými látkami (2022)

 

Alkohol

Opioidy

Kanabinoidy

Sedativa nebo hypnotika

Kokain

Děti

884

32

214

166

8

Náklady
(v tis. Kč)

8 937,8

386,8

2 421

2 375

84,6

 

Jiná stimulancia
(pervitin)

Halucinogeny

Tabák

Prchavé látky

Kombinace
drog

Celkem

Děti

180

22

37

29

341

1 625

Náklady
(v tis. Kč)

2 587, 9

84,9

115,9

141,6

8 390

25 526

Alkohol, tabák a marihuana patří mezi tzv. průchozí drogy, což znamená, že mohou vést k užívání daleko nebezpečnějších návykových látek. Pozor by si tedy měli dávat hlavně lidé, kteří si myslí, že „to mají pod kontrolou“. U dětí a dospívajících má závislost na drogách rychlejší vývoj a závažnější zdravotní rizika z důvodu jejich nevyspělosti jak mentální, tak tělesné.

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí