Informace o postupu k provádění povinného/pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování v roce 2013

14. 2. 2013

Novelizace vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, si vyžádala s platností od 1. 1. 2013 také změny v provádění povinného/pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování.

Na vykazování povinného/pravidelného očkování, co se týká používaných kódů 02105 a 02100, nemá novela SZV dopad. Zásadní změnou ale je úprava ve frekvenčním omezení kódů 02105 a 02100, a to v počtu vykázání na jeden den. V roce 2012 bylo u těchto výkonů frekvenční omezení 1/ 1 den. Od 1. 1. 2013 je změna ve frekvenčním omezení na 2/ 1 den – je možno vykázat až dva výkony 02105 a dva výkony 02100 v jednom dni.

Vyřazeny z aktuálně platného SZV jsou všechny ostatní výkony pro očkování: 02110, 02127, 02129, 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02137, 02138, 02139, 02140, 02144, 02145, 02146, 02147, 02148, 02149, 02150, 02151, 02152, 02153, 02154, 02155, 02156, 02157.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, které očkování provádí (tj. všem, kdo výkony pro očkování nasmlouvány měli a vykazovali je) budou do Příloh č. 2 automaticky zapracovány nově upravené výkony pro očkování a ostatní již neplatné výkony pro očkování budou odsmlouvány.

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Zákon“).

I. Postup pro vykazování povinného/pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

II. Postup vykazování povinného očkování

III. Postup pro vykazování nepovinného očkování

IV. Zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu

I. Postup pro vykazování povinného/pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

Do této skupiny jsou zařazeny následující očkovací látky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci uzavřené smlouvy zdravotními pojišťovnami distributorovi:

 • kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV),
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP),
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae b (DTaPHib),
 • očkovací látka proti záškrtu a tetanu – divakcína,
 • očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b,
 • očkovací látka proti tetanu,
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli,
 • očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám,
 • očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě,
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma).

Rizikové skupiny:

 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – konjugovaná,
 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – polysacharidová,
 • očkovací látka proti TBC,
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B v dospělé formuli,
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu.

Vykazování provedeného očkování:

1) V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena v rámci smlouvy uzavřené zdravotními pojišťovnami s distributorem ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. d) Zákona, budou zdravotní pojišťovny hradit plně celé očkování = výkon pro aplikaci (02105) i očkovací látku.

 • zdravotní výkon: vykazuje se kódem 02105 (OF 2/1 den) Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – případ, kdy ZULP hradí příslušná zdravotní pojišťovna (podle § 17 odst. 8 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • očkovací látka: hradí zdravotní pojišťovna distributorovi, poskytovatel vykazuje očkovací látku jako ZULP s nulovou hodnotou,

Protože neexistuje situace, kdy by zdravotní pojišťovny hradily výše uvedené látky v souvislosti s pravidelným očkováním a riziky jinak než přes distributora, musí být tato péče vykazována pouze kódem 02105 z platného SZV.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

0001713

INFANRIX

INJ SUS 10X0,5ML

0,00

 

0025646

INFANRIX HEXA

INJ PLV SUS 10X0,5 LA+ST

0,00

 

0028399

FENDRIX

INJ SUS 0,5ML+JEHLA

0,00

 

0051873

D.T.VAX

INJ SUS 10X10 DÁVEK

0,00

 

0054227

HIBERIX

INJ PSO LQF 1DÁV+ST

271,00

0,00

0056049

INFANRIX HIB

INJ SUS 1X0,5ML/DÁV

0,00

 

0057521

PRIORIX

INJ PSO LQF 1X1DÁV

0,00

 

0057570

ENGERIX-B 10MCG

INJ SUS 25X0,5ML/10RG

0,00

 

0058227

BCG VACCINE SSI

INJ PLV SUS 10X10DÁV+SO

0,00

 

0083443

TETAVAX

INJ SUS 1X0,5ML-STŘ

0,00

 

0085172

PNEUMO 23

INJ SOL 1X0.5ML

0,00

 

0091775

ENGERIX-B 20 MCG

INJ SUS 25X1ML/20RG

0,00

 

0100224

IMOVAX POLIO

INJ SUS 1X0,5ML/DÁV

0,00

 

0120112

BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA

INJ SUS 1X1DÁV

0,00

 

0149868

PREVENAR 13

INJ SUS 1X0.5ML+SJ

1044,08

0,00

 

 • V případě pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím ZZ vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“.
 • V případě pravidelného očkování očkovací látkou proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ZZ vykáže kód SÚKL 0054227  HIBERIX INJ PSO LQF 1DÁV+ST, 0.5ML/DÁV a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“.
 • V případě nižší kombinace hrazených vakcín uhradí ZP všechny vykázané výkony aplikace bez ohledu na počty dávek (např. Infanrix Hib + IPV + HB)

Podmínkou úhrady je lékařská indikace, což musí být zdůvodněno ve zdravotnické dokumentaci. V jiném případě není možná úhrada z v. z. p.

očkovací látka: hradí zdravotní pojišťovna distributorovi, poskytovatel vykazuje očkovací látku jako ZULP s nulovou hodnotou,

Upozorňujeme, že pro vykazování a následnou úhradu je závazné frekvenční omezení uvedené v SZV – max.  2/ 1 den

Příklad vykázání Infanrix Hexa:

Výkon: 02105 + dg. Z278 + ZULP 0025646

Příklad vykázání kombinace Infanrix Hib + IPV + HB

Výkony: 02105 + dg Z278 + ZULP 0056049

02105 + dg Z240 + ZULP 0100224

02105 + dg Z246 + ZULP 0057570

2) V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, která není hrazena v rámci uvedené smlouvy, hradí zdravotní pojišťovna pouze zdravotní výkon aplikace (02100), ne však očkovací látku, kterou v tomto případě plně hradí pojištěnec.

 • zdravotní výkon: vykazuje se kódem 02100 (OF 2/1 den) Pravidelné očkování podle předpisu o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – případ, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce
 • očkovací látka: hradí ji pacient (zákonný zástupce) u daného poskytovatele na základě volby variantní vakcíny.
 • V návaznosti na stanovisko MZ ČR č. j.: MZDR 22683/2012  ze dne 4. července 2012, ve kterém je deklarováno, že ve věci Metodiky pro provádění pravidelného očkování bude zdravotní výkon  02100 vykazován bez zvláštního vykazování ZULP, výjimečně pro tento typ očkování nebudou zdravotní pojišťovny povinny podle § 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dávat informace o proočkovanosti pojištěnců použitou vakcínou.

Na základě tohoto stanoviska není požadováno povinné uvedení ZULP při vykazování výkonu 02100. Jedná se např. o některý z níže uvedených ZULP:

např.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

0001312

INFANRIX-IPV+HIB

INJ PLV SUS 1X0,5ML-C

0,00

0026858

TWINRIX PAEDIATRIC

INJ SUS 1X0,5ML+SJ

0,00

0118615

PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA

INJ PSO LQF 1X1DÁV

0,00

0120102

BOOSTRIX INJ. STR.

INJ SUS 1X1DÁV

0,00

0154811

ADACEL POLIO

INJ SUS 1X0.5ML/DÁV

0,00

0157626

ADACEL

INJ SUS 1X0,5ML

0,00

Dávkování:

Upozorňujeme na uvádění správného množství použité očkovací látky. Příklady:

Pokud bude aplikována jedna dávka z balení, které má 10 dávek uvede se množství – 0,1,

Pokud bude aplikována jedna dávka z balení, které má 25 dávek uvede se množství – 0,04.

Postup dle bodu I. platí nejen pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ale i hemodialyzační střediska, resp. ostatní zdravotnická zařízení provádějící povinné/pravidelné očkování podle § 30, odst. 2, písmene a) Zákona kromě poskytovatelů následné péče.

Výjimkou je očkování rizikových pacientů v zařízeních následné péče, kdy je vykazován ZULP k příslušnému OD. Lze vykázat pouze kód 0085172 – PNEUMO 23.

Vykazování očkování proti tuberkulóze (TBC) se řídí Metodikou k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR.

Od 1. 1. 2013 je možno vykazovat i kód 25313 autorské odbornosti 205 – pneumologie. Tento kód byl novelizován, tj. nositelem výkonu je lékař L3 a očkovací látka již není obsažena v PMAT, ale je vykazována jako ZULP.

II. Postup vykazování povinného očkování

 • proti tetanu  – v indikovaných případech v předoperační přípravě
 • proti tetanu  – při poraněních a nehojících se ranách
 • proti vzteklině

Vykazování provedeného očkování :

 • zdravotní výkon: hradí pojišťovna poskytovateli
 •  
 • očkovací látka: Pojišťovna hradí očkovací látku poskytovateli do výše ekonomicky nejlevnější varianty stanovené číselníkem
 •  
 • vykazuje se jedním společným kódem:

02125 Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku.

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejlevnější variantou a zvolenou dražší přímo lékaři.

V tomto případě nemusí být lékařem vykázán výkon s kódem 09553 – Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče (stanovisko MZ ČR  č. j.: MZDR 22673/2012 nutnost vykazování signálního výkonu 09553, použití očkovací látky bude zřejmé z vykázání konkrétní očkovací látky).

Vykazování očkování proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách u praktických lékařů:

Se zástupci SPL bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tedy bude vykázán kód 02105 + ZULP Tetavax – kód SÚKL 0083443 (s hodnotou 0, úhrada distributorovi) + Dg. Z23.5, a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10–15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu.

V případě ostatních poskytovatelů bude očkování proti tetanu v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách vykázáno kódem 02125 + ZULP (např. Tetanol pur), nelze v tomto případě vykazovat Tetavax 0083443 s hodnotou 0.

III. Postup pro vykazování nepovinného očkování

 • očkovací látka proti chřipce
 • očkovací látka proti pneumokokové infekci – konjugovaná vakcína
 • očkovací látka proti lidskému papilomaviru (od. 1. 4. 2012)
 • očkovací látka s úhradou stanovenou SÚKL (př. Hiberix, Neisvac-C, Menjugate)

Vykazování provedeného očkování :

 • zdravotní výkon: hradí zdravotní pojišťovna poskytovateli
 •  
 • očkovací látka:  Pojišťovna hradí očkovací látku poskytovateli do výše ekonomicky nejlevnější varianty stanovené číselníkem.
 • vykazuje se jedním společným kódem:

02125 Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku.

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejlevnější variantou a zvolenou dražší přímo lékaři.

V tomto případě nemusí být lékařem vykázán výkon s kódem 09553 – Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče (stanovisko MZ ČR  č. j.: MZDR 22673/2012 nutnost vykazování signálního výkonu 09553, použití očkovací látky bude zřejmé z vykázání konkrétní očkovací látky).

Poznámka:

V případě OL Hiberix poskytovatel vykáže kód SÚKL 0054227 HIBERIX INJ PSO LQF 1DÁV+ST, 0.5ML/DÁV a označí, že se jedná o úhradu UHR 1.

V případě OL Prevenar 13 ZZ vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ a označí, že se jedná o úhradu UHR 1.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

0054227

HIBERIX

INJ PSO LQF 1DÁV+ST

271,00

0,00

0149868

PREVENAR 13

INJ SUS 1X0.5ML+SJ

1044,08

0,00

Zdravotní pojišťovna hradí očkovací látku nakupujícímu poskytovateli.

IV. Zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu

 • očkovací látka proti hepatitidě A a B a případně jiné

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: hradí pojišťovna poskytovateli
 •  očkovací látka: hrazena ze státního rozpočtu

vykazuje se kódem:

02130 - Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví

ZULP:  Ne

Zdravotní pojišťovna hradí pouze aplikaci očkovací látky, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu.