Do ČNB se už naučila posílat pojistné většina plátců

 31. 8. 2017 | Tiskové zprávy

cnb

Téměř 100 % pojistného, které Všeobecné zdravotní pojišťovně hradí zaměstnavatelé, již chodí do České národní banky. Přitom na začátku letošního roku to bylo 91,8 %. Naopak někteří samoplátci změnu účtu na svých platebních příkazech odkládají. I tak ale na konta u ČNB dorazilo již 98,5 % pojistného od všech plátců. Pouhých 1,5 % úhrad přichází ještě na původní účty u komerčních bank. Tyto peníze jsou pak na nové účty převáděny.

V červenci VZP od zaměstnavatelů a samoplátců přijala na účty u ČNB celkem 9 871 263 816 korun. Největší podíl na tom měli zaměstnavatelé, kteří zaslali 8 733 117 798 korun. Z hlediska výběru pojistného se jedná o nejdůležitější skupinu, od které přichází nejvíce peněz. Pro VZP bylo prioritní, aby právě oni začali co nejdříve hradit na správná konta, což se až na výjimky podařilo. V tuto chvíli do ČNB zaměstnavatelé zasílají přes
99,8 % plateb. S těmi, kteří ještě na nové účty nepřešli, VZP intenzivně jedná.

Za úspěšnou lze také považovat spolupráci se subjekty, které posílají úhrady na pokuty a penále. Do ČNB již chodí více než 96 % plateb, což je oproti letošnímu lednu 30% nárůst. Daří se to zejména proto, že tyto úhrady nepřichází zdaleka jen od samotných dlužníků, ale zejména od exekutorských úřadů, zaměstnavatelů, České správy sociálního zabezpečení nebo bank jako exekuční srážky.

U samoplátců, kterými jsou osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, trvá přechod na nové účty déle, ale i tak se díky intenzivní komunikační kampani VZP daří přimět stále více z nich, aby nové účty začali používat. Zatímco v lednu samoplátci zasílali do ČNB 63,3 % pojistného, nyní je to už 88,7 %. V červenci tato suma činila 1 081 731 102 korun. Klienty, kteří stále ještě čísla účtů na svých platebních příkazech nezměnili, VZP na podzim znovu osloví.

Zákon, na jehož základě musely všechny zdravotní pojišťovny nejpozději do 10. února 2017 zřídit bankovní účty u ČNB a převést na ně veškeré své finanční prostředky, vešel v platnost v květnu loňského roku. VZP je zřídila s dostatečným předstihem a o změně také hned informovala. Plátci proto mohli zasílat peníze na nová konta již před tímto termínem.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí