Češi se vrací na preventivní prohlídky

 6. 4. 2022 | Tiskové zprávy

Pandemie covid-19 se promítla mj. i do počtu absolvovaných preventivních prohlídek nejen v ordinacích praktických lékařů, ale také na screeningových prohlídkách prováděných pro včasný záchyt některých typů rakoviny.

V prvních týdnech pandemie klesl např. počet preventivních prohlídek v ordinacích praktiků až o 70 %. Za celý první rok s covid-19 (2020) nepřišlo na screeningová vyšetření 200 tisíc klientů VZP ČR. Vyplývá to z analýzy VZP ČR, kterou vydává k příležitosti Světového dne zdraví (7. 4. 2022).

Screeningové programy pro včasný záchyt rakoviny

Screeningové programy mají včas odhalit onkologická onemocnění prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. „V roce 2020 nebylo ve srovnání s předchozími lety provedeno dvě stě tisíc těchto vyšetření. V loňském roce už se sice čísla začala vracet k těm „předcovidovým“, ale těchto 200 tisíc neprovedených preventivních prohlídek jsme zatím nedohnali. Tento dluh bychom měli rychle splatit, podchytit neodhalené případy, aby se pacientům dostalo včasné léčby. Pokud je rakovina zachycena v raném stádiu, šance na vyléčení pacienta je víc než 80 %, v dalších stádiích pak samozřejmě výrazně klesá,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. VZP ČR již od roku 2014 zve své klienty dopisem na tato screeningová vyšetření, nyní by chtěla využít i dalších komunikačních kanálů: „Cílem projektu adresného zvaní je oslovit ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky. S další podporou těchto screeningových programů počítáme ještě v letošním roce, zaměřit se chceme na širší veřejnost, oslovit ji i dalšími cestami. Už dnes rozesíláme zhruba 80 000 zvacích dopisů měsíčně, rozhodně ale nezůstane jen u nich,“ dodává Ivan Duškov.

Počet screeningových vyšetření (podrobněji viz také grafy níže)

PROGRAM

2019

2020

2021

Screening karcinomu děložního hrdla

1 169 039

1 079 428

1 151 511

Mamografický screening

398 178

366 644

405 076

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku

411 221

344 139

390 711

Praktičtí lékaři pro dospělé

V roce 2020 bylo praktickými lékaři provedeno o 190 300 prohlídek méně než o rok dříve, tedy v době před covidem-19. Největší propad v návštěvnosti zaznamenali praktičtí lékaři pro dospělé hned na začátku pandemie, tedy v březnu a v dubnu 2020. Od června 2020 pak počty absolvovaných preventivních prohlídek de facto kopírovaly vývoj pandemie, v době její kulminace docházelo také k poklesu návštěvnosti. Velmi podobně propad v prevenci zaznamenávali také gynekologové a stomatologové. Souhrnná čísla za rok 2021 ale ukazují, že se pacienti do ordinací vrací, počty vykázaných preventivních prohlídek se blíží výsledkům z roku 2019, tedy z doby před covidem.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost

Na pravidelných preventivních prohlídkách u dětských praktických lékařů se pandemie neodrazila. I zde se potvrzuje trend, který VZP ČR sleduje dlouhodobě, a sice že režim tohoto typu prohlídek u nejmenších pacientů je dodržován nejdůsledněji. Zatímco lidé starší 18 let dochází na prevenci k praktikovi méně než v polovině případů, u prohlídek pro děti je to naopak víc než 90 %. I při mírných propadech návštěvnosti v některých měsících z dat vyplývá, že se kontinuitu preventivní péče o děti podařilo zachovat i v době pandemie.

Počet provedených preventivních prohlídek v období od ledna 2019 do prosince 2021

 

Dospělí

Děti

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

leden

112 259

112 927

85 257

87 554

87 292

82 291

únor

102 259

104 900

90 555

75 555

75 631

78 117

březen

117 307

63 297

102 416

81 833

66 373

89 937

duben

114 448

36 800

106 187

82 640

77 909

82 484

květen

117 539

91 622

124 248

85 014

88 250

84 046

červen

105 221

128 594

121 851

83 542

96 584

86 655

červenec

85 070

95 407

80 333

69 855

69 799

63 896

srpen

85 637

87 318

91 744

73 774

72 704

74 442

září

109 841

113 009

118 116

87 993

86 415

83 916

říjen

120 502

92 470

116 870

90 059

82 102

77 867

listopad

115 237

77 986

108 139

81 990

85 671

80 431

prosinec

82 180

72 870

74 274

67 045

70 605

70 680

Celkem

1 267 500

1 077 200

1 219 990

966 854

959 335

954 762

Počet pojištěnců VZP ČR s provedeným screeningem v období od ledna 2019 do prosince 2021

Viktorie Plívová
tisková mluvčí