Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování

11. 5. 2018

Upozorňujeme lékaře provádějící očkování na aktualizaci Metodického postupu k vykazování očkování, a to ke dni 1. 5. 2018

Ilustrační obrázek

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování.

S platností od 1. 5. 2018 je vydána ve spolupráci se SZP aktualizace metodického postupu. Důvodem je zejména změna v OL proti lidskému papilomaviru. V červnu (předběžně je na stránkách SÚKL uvedeno k 15. 6. 2018) budou ukončeny dodávky OL 0027868 SILGARD. Tato vakcína bude nahrazena OL 0027886 GARDASIL, která má stejné SPC a z tohoto důvodu ji lze použít jako plnohodnotnou náhradu OL 0027868 SILGARD (tzn. lze ji použít i u pacientů rozočkovaných OL 0027868 SILGARD). Nová OL 0027886 GARDASIL bude do ČR dodávána již v průběhu května. Úhrada za OL zůstává stejná.

Aktualizovanou verzi metodického pokynu najdete jako vždy na stránce Informace pro praxi - Očkování, spolu s dalšími potřebnými informacemi.