Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočku můžete zkontaktovat na dočasně zřízeném telefonním čísle 952 239 030 a e-mailové adrese ostravamoravskaostrava@vzp.cz